V Husově třídě se vozovka 
u bývalých kasáren zúží 
do 15. listopadu jen na tři metry a silnice bude průjezdná pouze směrem do města. „Důvodem uzavírky je pokládka inženýrských sítí v rámci výstavby ZTV v bývalém vojenském areálu ve Čtyřech Dvorech," uvedla k dopravnímu omezení tisková mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Welzlová.

Veškeré dopravě – kromě autobusů MHD, linkových spojů a trolejbusů, bude zakázán průjezd Husovou ulicí směrem na České Vrbné. Uzavírka začne od světelně řízené křižovatky Husovy třídy a ulice J. Boreckého. Objízdná trasa pro veškerou dopravu povede ulicí J. Boreckého přes okružní křižovatku u OD TESCO, po Levobřežní komunikaci a dále Strakonickou ulicí. V opačném směru bude provoz veden bez omezení.
V místě provádění stavebních prací bude pohyb vozidel upraven dopravním značením (přednost protijedoucích vozidel, přednost před protijedoucími vozidly).

Úplná uzavírka pozemní komunikace pak čeká řidiče 
v ulici U Černé věže. Poblíž křižovatky s ulicí Na Sadech 
se totiž začnou budovat přejezdové prahy v komunikaci. Akce potrvá do 10. listopadu 
a objízdná trasa není stanovena. Řada dalších omezení 
ve městě dál trvá.