Jiří Zimola - 26.9.2016 18:29

Vážený pane Jančuro,

na Vaše opakované žádosti ve věci změny stanoviska krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 29. 8. 2016 k licenčnímu řízení na linku Praha – Písek – České Budějovice – Český Krumlov, které vede Magistrát hlavního Města Prahy, musím opakovaně zdůraznit, že stanovisko vydává krajský úřad jako dopravní úřad v přeneseném výkonu státní správy a já jako hejtman do této oblasti nemohu a nesmím vstupovat. Nemohu než konstatovat, že podle mého názoru se mne snažíte v souvislosti s blížícím se termínem krajských voleb donutit, abych tento zákaz porušil. K tomu však já přistoupit nehodlám. Jestliže máte za to, že krajský úřad nepostupoval v souladu se zákonem o silniční dopravě, doporučuji Vám se buď odvolat do rozhodnutí o licenci, nebo se obrátit se stížností přímo na Ministerstvo dopravy.

Tímto svým vyjádřením nechci eskalovat naši komunikaci, ale považoval bych za nejvhodnější, aby záležitost řešil někdo nestranný, kterým bezesporu Ministerstvo dopravy zcela jistě je.

Samosprávné rozhodnutí o uzavření příslušných dodatků smlouvy o závazku veřejné služby s dopravci GW Bus a.s.a ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. pro linky v úseku Česká Krumlov – České Budějovice a zpět jsou výhradně v kompetenci rady kraje a proto jsem připraven Vaše argumenty na jejím z některých prvních povolebních jednáních projednat.

S pozdravem Jiří Zimola

Radim Jančura - 26.9.2016 20:08 

Dobrý den pane Zimolo,
ano, licenční řízení probíhá pracovníky kraje, za které také nesete plnou politickou odpovědnost vy a to i tehdy, pokud řeší problematiku v přeneseném výkonu státní správy. Jakou odpovědnost? Viz pohled třetí níže.

Stát dává právo kraji, aby mohl omezit komerční dopravu, pokud je v souběhu s objednávanou dopravou, to chápu a má to i logiku. Toto ustanovení zde není v zájmu státu, ale v zájmu kraje, jako samosprávy. V zájmu státu je, aby jezdilo co nejvíce autobusů, neboť dopravní firmy plati spotřební daň z nafty, DPH, odvody za zaměstnance atd. Ta ochrana je zde pro samosprávu, byť o ni rozhoduje uředník kraje v přeneseném výkonu státní správy.

Pokud samospráva, reprezentována Radou kraje nerozhodne jinak (např na základě návrhu hejtmana, kterému jsem toto psal 16.9 smskou a slíbil, že dá vědět, což neudělal), neboť cítí, že je to tak politicky správné, je to přínosné pro občany, ale i pro podporu turistického ruchu. Ten zákon chrání samosprávu, je jen na samosprávě, zda této ochrany využije. Tak jako samospráva objednává busy v závazku, tak stejně může samospráva se usnést, že si přeje, aby expresní segment, který jezdí co hodinu byl součástí dopravní obslužnosti, byť na komerční riziko, tj. bez závazku.

Pohled první: občané
Dnes krajská samospráva objednává autobusy mezi ČB a ČK v závazku veřejné služby a platí za to nemalé peníze. Samozřejmě chápu smysl zákona, aby chránil objednávané dopravce před komerčními, ač zadání zakázek, ale i jejich výplata neproběhla na základě soutěže, ale přímým zadáním. Ale vy jako politik můžete toto rozhodntí zvrátit a nenahnát obyvatele Českého Krumlova do couraků, které zde objednáváte. Pokud máte s dopravci Netto smlouvy, pak zisk z přepravy jde do kapsy chráněnému dopravci, tedy zejména GW busy. Pokud se cestující do busů nevejdou, pak bude kraj muset zaplatit další autobusy.

Pohled druhý: podpora cestovního ruchu
A je tady hlavně i druhý pohled. Naše autobusy tvoří hlavní spojení z Prahy, resp celého světa do Českého Krumlova. Díky turistickým průvodcům jsme nejpřirozenější dopravou pro individuály. Tito turisté při cestě do ČK by rádi se zastavili a poznali i České Budějovice. Po novu to již nebude možné, neboť si na našem online již toto spojení od 11.12 2016 nenajdou. A tito lidé neznají idos.cz, aby našli alternativní courák, nebo motorák, chápete? Anglicky mluvící personál máme jen my, v busech ani na nádraží se anglicky nedomluvi.
Toto je problematika, která by měla zajímat jak hejtmana, tak celou samosprávu. Do cestovního ruchu dáváte peněz dost, my vám vozíme lidi do JČ kraje zadarmo.

Pohled třetí: klientelismus
A zde jsme u vaší odpovědnosti za vaše lidi, viz výše. Jak je možné, že povolili udělení mezinárodní licence M expressu s číslem spoje 000394. Je to mezinárodní linka která jezdí od 15.8 2016 (!!!), i zde musí být souhlas kraje. Ještě před 15.8 2016 byl tento spoj součástí licence 133110, v licenci se dělaly čerstvé změny JŘ a taky do nich kraj nezasáhl!! Je zajimavé, že v době, kdy se z linky Praha - ČK stáhli oba dopravci (GW bus i ČSAD autobusy ČB), najednou chcete vyhnat i nás.

Tam kde je klientelismus, tam je i korupce. Podle mne to však míří za GW bus, resp za panem Krigarem, se kterým máte blízké vztahy. ČK - ČB (má 17 párů denně, ČSAD autobusy ČB s 12 páry).

Pohled čtvrtý: klientelismus u soutěže na Šumavské lokálky
Neboť jsem oceňoval, že jste se do soutěže vůbec pustil, tak jsem to nekritizoval, i když jsem slyšel, že tam nebylo něco v pořádku. Tak jsem dnes obvolal novináře a dopravce a hle!!! Celá soutěž byla podvodně řízená!! To, že byla v souladu se zákonem není podstatné. Vy dnes můžete zadat stavební zakázku za např 10mil Kč komukoliv napřímo a taky to bude formálně v souladu s CZ zákony. Musí být však zajištěna určitá forma transparence a nediskriminace. A to zde nebylo. Od počátku nebylo jasné, jak bude soutěž probíhat. Po prvním kole následovalo kolo druhé, ve kterém se dopravci nosili nabídky po 30minutách v pořadí, v jakém se nosily nabídky v prvním kole.
Informace, jak se bude postupovat v druhém kole nebyly veřejné, patrně je znal jen GW train. Informovaný GW train přinesl nabídku v prvním kole poslední, proto přinesl poslední nabídku i v druhém kole. Samozřejmě jak jinak s cenou nejnižší. Jak snadný trik.

Pokud jste chtěli dvě kola, pak jste to měli dělat formou online aukce, získali byste 100% transparenci a ještě nižší cenu.

Toto byl řízený klientelismus a tedy pak i korupce. Na toto označení vás nemusím chytit za ruku jako Rátha, stačí tyto nepřímé důkazy, abych já mohl vést kampaň a vy nést politickou odpovědnost. Vítejte v kraji klientelismu a korupce. Odpovědný: Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje.

Ve čtvrtek spouštím velkou kampaň proti vašemu souputnikovi z Lánské schůzky Haškovi. Fakt hezká čtyřka: Hašek, Zimola, Chovanec, Škromach.

Smutné. Ale třeba jen nedopatření.

Vše toto co píši není výhružka. Nemám právo po vás vyžadovat, abyste byl dobrým hejtmanem (podled první a druhý). Mám ovšem právo vyžadovat po vás stejný přístup, jako má M express. Na rozdíl od této společnosti vám nabízíme službu pro občany Českého krumlova, za kterou JČ kraj nezaplatí ani korunu.

Rada města Českého Krumlova o problému ví a máme její plnou podporu.

O tomto problému nemůže rozhodnout MD. On neřeší klientelismus u jiné licence.
Radim Jančura

Jiří Zimola - 27.9.2016 16:42

Vážený pane Jančuro,

ve Vámi uváděných dedukcích a závěrech nemáte pravdu. Je mi líto, že se bez ohledu na skutečný stav věci necháváte strhnout k demagogickému a bezohlednému uplatňování svých podnikatelských zájmů. Osobní útoky na mě jsem od Vás neočekával, upozorňuji Vás však na to, že pokud budou nadále v dosavadní intenzitě pokračovat, či pokud opravdu uskutečníte Vámi zmiňovanou skandalizační kampaň, kterou mi, jak vyplývá z probíhající korespondence, otevřeně hrozíte, budu se velmi intenzivně bránit právní cestou. Promiňte, ale nemohu nechat bez povšimnutí, když mě lživě označujete za stoupence klientelismu a korupce v Jihočeském kraji. Sám dobře víte, že tomu tak není. České právo poskytuje jeho subjektům dostatek nástrojů k ochraně osobnosti, prostředky trestního práva nevyjímaje. Naléhavě Vás proto žádám, abyste mě při výkonu funkce hejtmana přestal nabádat k protiprávním postupům a pro případ, že tak neučiním, mi hrozil podvodným znevážením mého dobrého jména na veřejnosti. Zvláště pak v době těsně před krajskými volbami, kdy případnou prezentací nepravdivých a zkreslených údajů můžete negativně manipulovat s veřejným míněním. Pozorně proto zvažte případné důsledky takového jednání a ve svém vlastním zájmu se ho, prosím, vyvarujte.

K věcnému obsahu našeho jednání nad rámec toho, co již bylo zmíněno, uvádím, že samosprávné orgány kraje ve své působnosti dbají o zajištění dopravní obslužnosti na celém jeho území. Proto rozhodly o zařazení linek 320020 České Budějovice - Český Krumlov - Větřní (dopravce GW BUS a.s.) a 330020 Český Krumlov - České Budějovice (dopravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.) do této obslužnosti. Jak sám zmiňujete, je nezpochybnitelným právem samosprávy rozhodnout o tom, co bude nebo případně nebude její součástí. Stěžejním cílem a snahou Jihočeského kraje je zajistit především dopravní obslužnost i těch nejmenších sídel, ze kterých se musí jejich obyvatelé dopravit zejména do škol, do zaměstnání, k lékaři apod. To zcela jistě Vámi prosazovaný expresní segment, který má několik málo nácestných zastávek nebo dokonce žádnou, nezajistí. Ten může být podle názorů samosprávy pouze doplňkovou nadstavbou. Mluvím-li o této záležitosti, pak druhým zásadním důvodem našeho tehdejšího rozhodnutí byla skutečnost, že by se tyto dvě linky, resp. její části, měly stát součástí připravovaného pilotního projektu IDS Jihočeského kraje (Českobudějovicko).

Mohu Vás ubezpečit, že Jihočeský kraj hodlá na všech svých momentálně kontrahovaných linkách vypsat nabídkové řízení, které by mělo být zahájeno ve druhé polovině příštího roku. Informaci o tom, že takto postupujeme, lze dohledat v Úředním věstníku EU, kde je již od července letošního roku zveřejněno naše Oznámení předběžných informací k tomuto řízení. Na webových stránkách kraje je možné nalézt i smlouvy s jednotlivými dopravci, ze kterých jasně vyplývá, že kraj hradí rozdíl mezi náklady a výnosy a zvýšené tržby tak nejsou, jak naznačujete, příjmem některého z dopravců. Podpora cestovního ruchu je zcela jistě jednou z priorit Jihočeského kraje, nicméně na rozdíl od Vás si nemyslím, že požadavky návštěvníků kraje je schopna bez problémů zabezpečit pouze a výhradně Vaše společnost. Jsem přesvědčen o tom, že existuje celá řada informačních zdrojů, na kterých mohou cestující získat validní informace o zajištění dopravní obslužnosti, platí to i v případě zájmu o dopravu mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem.

Jsem nucen uvést, že zaměstnanci krajského úřadu nemohli povolit a také nepovolili udělení mezinárodní licence M expressu s číslem spoje 000394. Je Vám přece známo, že licenci na tuto linku vydávalo Ministerstvo dopravy a stejně jako u Vaší linky je náš krajský úřad pouze dotčeným dopravním úřadem. To, že ve svém stanovisku krajský úřad nestanovil stejné podmínky jako Vám, má velmi jednoduché vysvětlení. Rozhodnutí o zařazení výše uvedených linek do smluvního ujednání s jednotlivými dopravci přijala rada kraje 26. 5. 2016 s účinností od 12. 6. 2016 (tzn. od změn jízdních řádů). Stanovisko našeho úřadu bylo vydáno v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů již 11. 4. 2016.

Je tedy evidentní, že tuto podmínku do svého stanoviska ani dát nemohli. Proč Ministerstvo dopravy vydalo licenci a schválilo jízdní řád až od 15.8 2016, je spíše otázka na něj. V případě druhé zmiňované linky 133110 vydával náš úřad stanovisko naposledy dokonce již v dubnu 2014.

V případě Vámi uváděné soutěže na tzv. „Šumavské lokálky" s Vaším výkladem o průběhu soutěže zásadně nesouhlasím. Soutěž prošla opakovaně zkoumáním Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a v jejím průběhu nebylo shledáno žádné pochybení. Všichni zúčastnění uchazeči měli stejné informace, průběh byl od samého počátku transparentní a nediskriminační. Vaše komentáře jsou v naprostém rozporu s realitou. Je proto nutné označit je za nepravdivé.

Jsem stále připraven projednat Vaši argumentaci na některé z prvních povolebních schůzí Rady kraje. Očekávám však, že ustoupíte od Vámi doposavad uplatňovaného konfrontačního způsobu jednání a přejdete k věcnému průběhu debaty.

S pozdravem

J.Zimola

Radim Jančura - 27.9.2016 18.29

Pane Zimolo, trvám na tom, ze kdyz ma samospráva v působnosti objednání závazku veřejné služby, muže schvalit, ze se přeje rozšířeni dopravní obslužnosti o nase spoje a to mimo zavazek veřejné služby. Ale to je politické rozhodnuti. Dobry politik to udela, pokud je to v zajmu kraje.
Kdyz nam pred lety bylo povolena doprava mezi CB - CK, pak předchozí odbor dopravy patrně porušil zákon, nebo ne?

Šumavska lokalka:
Tak je takova spousta dalsich podivnych nahod - soutez je vyhlasena mesic pote, co Jihotrans koupi GWTR, je to z hlediska vozidel napsano na RS, ke kterym nikdo krome GWTR za danych podminek neni schopen ziskat pristup, soutez predpoklada zahajeni plneni v 12/2016 za kazdych podminek a vitez si ani nepoda zadost o kapacitu, protoze kraj posune zahajeni plneni minimalne o rok… Proste takova jedna hezka jihoceska kristalove cista soutez.

Pojďme si každy svou cestou, setkáme se u soudu.

Radim Jančura

Radim Jančura - 29.9.2016 10:41

Dobrý den pane Zimolo,
jen poslední poznámku: je zvláštní, že do určité doby váš odbor dopravy komerční spoje povoluje a pak na základě rozhodnutí samosprávy již nikoliv.

Objednávaná doprava mezi ČK a ČB byla přeci vždy, nikoliv až od 12.6 2016. Nebo ne?

Pokud je objednávané spojení ČK - ČB od 12.6 2016 novým spojením, pak měla být v souladu s Nařízením 1370 linka notifikována a vypsaná řádná soutěž na dopravce.
Radim Jančura

Jiří Zimola - 30.9.2016 - 9:01

Vážený pane Jančuro,
dle mého názoru je seriózní se vyjádřit pro úplnost i k Vaší poslední poznámce. Jak víte dopravní úřad musí posuzovat žádost dopravce zda-li podle § 12 odst. 2 písm. a) zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě jsou přepravní potřeby v přepravním spojení, kde bude linka vedena zajištěna provozem jiné veřejné osobní dopravy, která je provozována na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Pokud takovou smlouvou přepravní potřeby v přepravním spojení zajištěny jsou, tak licenci neudělí. Není tedy nic zvláštního, že v okamžiku (před 12. 6. 2016), kdy takové smluvní ujednání na posuzované přepravní spojení neexistovalo, tak náš úřad ve svém stanovisku omezující podmínku neuváděl a v okamžiku, kdy již existuje, ji uvádí.

Jak jsem již zmiňoval s účinností od 12. 6. 2016 byly zařazeny do dopravní obslužnosti Jihočeského kraje (tedy i do existujících smluv o závazku veřejné služby) na základě rozhodnutí rady kraje linky 320020 a 330020. Dodatky k těmto smlouvám s jednotlivými dopravci jsou uzavřeny v souladu jak se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, tak s Nařízením 1370/2007.

Radim Jančura - 30.9.2016 - 17:33

Dobrý den pane Zimolo,
v souladu s Nařízením 1370 nelze zadat zakázku jinak, než otevřenou soutěží.

Neodpověděl jste mi, zda mezi ČK a ČB byla před 12.6 2016 objednávána regionální linková doprava. Podle mne byla, jen patrně jako součást jiných linek.

Nebo se mýlím?
Jančura

Emailovou komunikaci mezi Jiřím Zimolou a Radimem Jančurou do redakce Deníku zaslal Aleš Ondrůj, tiskový mluvčí RegioJet a STUDENT AGENCY