Od pondělí 16. do pátku 20. listopadu letošního roku je pro celou Českou republiku a všechny distributory naplánovaná nárazová odorizace plynu. E.ON Distribuce ji provede v Jihočeském kraji a na Pelhřimovsku. Lidé musí v těchto dnech počítat se zvýšeným zápachem zemního plynu. Cílem této akce je lepší diagnostika poruch a netěsností v plynových rozvodech před topnou sezonou, která se provádí pravidelně a přispívá k větší bezpečnosti dodávek.

Zemní plyn je bez zápachu, proto se odorizuje. Po dobu nárazové odorizace se do něj dává více než trojnásobné množství odorantu, který mu sirný zápach dodává a pomáhá najít i drobné úniky. Ty nejsou za normálního stavu lidským čichem odhalitelné. Akce má velký význam z hlediska bezpečnosti. „Pravidelná odorizace zvyšuje bezpečnost dodávek plynu, protože jednoduše a efektivně pomáhá najít místa, kde plyn uniká. Pokud zákazníci únik plynu zaregistrují, prosíme je, aby zavolali na poruchovou službu na telefonní číslo 1239,“ vysvětluje Jan Chromý, vedoucí dispečinku 22 kV a plynu v Českých Budějovicích. Dodávky plynu nebudou během těchto dní omezeny a zákazníci mohou tuto zkoušku plynových rozvodů využít také k odhalení menších úniků a netěsností v domácnostech.

Že má podobná prevence smysl, potvrdil i loňský rok. Jen na distribučním území E.ONu řešili jeho zaměstnanci na 53 nahlášených úniků plynu. Z toho 44 jich bylo na zařízení zákazníků, která začínají za hlavním uzávěrem plynu a jsou za ně odpovědní majitelé nemovitostí. „Když dostaneme hlášení o úniku zemního plynu, vyjíždí na místo okamžitě náš montér, aby zjistil situaci. Nikdy nic nepodceňujeme,“ ujišťuje Tomáš Vacek, vedoucí správy a provozu zemního plynu E.ON Distribuce. Pokud je závada na zařízení E.ONu, opravuje jí na své náklady distributor. Pokud je závada za hlavním uzávěrem plynu, nese odpovědnost za opravu vlastník zařízení