Praktické úkoly pro studenty připravili doktorandi z Biologické fakulty Jihočeské univerzity (BF JU). Byla to zejména „poznávačka“ rostlin a živočichů a také práce s rostlinami i živočichy v terénu. Týmy měly například podle vybraných vodních živočichů poznat, z jakého pochází biotopu. „V poznávačce mají hmyz, ptáky, hlodavce a plazy. Zdaleka ne všichni vysokoškoláci by to poznali,“ poznamenal doktorand z BF JU Petr Veselý, který se na přípravě úkolů podílel.


A jak hodnotili náročnost úkolů samotní účastníci olympiády? „Něco je jednoduché, něco je těžší, záleží i na tom, co člověka zajímá. Většinu věcí bychom měly znát,“ řekla Anita Kranjčevičová z dívčího týmu z Gymnázia Český Krumlov.


Kromě praktických úkolů obsahovala ekologická olympiáda i teoretický test odborných znalostí a prezentaci domácích úkolů na téma invaze ve střední Evropě.


Olympiáda se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Českého svazu ochránců přírody.