„Přívalových dešťů bude přibývat, měli bychom připravit cestu vodě, aby dokázala odtéci, nebo řešit, jak ji někde udržet,“ uvedl ve čtvrtek ekologický poradce Edvard Sequens ze sdružení Calla. Zadržet dešťovou vodu by podle něj mohlo například území s větším podílem dřevin.Více vody by se v takové krajině vsáklo, ale i Sequens upozorňuje na to, že na nejprudší deště by ani to nestačilo.


Řada ekologů a část odborné veřejnosti proto tvrdí, že nejlépe je vodě pokud možno ustoupit a držet se stranou od vodotečí, nebo počítat se silou vodního přívalu.


„Betonováním dalších ploch odtéká stále více vody a stávající kanalizace s tím nepočítá,“ konstatoval Sequens. „Upozorňovali jsme na to i v jiných městech,“ připomněl ekolog, že situace se do jisté míry stále znovu a znovu opakuje. Varuje i před dalším zhoršením v krajském městě.


„Nasčítá se to. Silnice a místní komunikace a dálnice v Suchém Vrbném,“ poukázal ekolog na další plánované velké plochy asfaltu a betonu. To jsou vlivy, které podle něj mohou přinést v povodí Dobrovodského potoka další zhoršení situace, které bude nutné v blízké budoucnosti řešit.