Jihočeské matky, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí a další si stěžují hlavně na to, že jejich připomínky úředníci shazují ze stolu, aniž by se jimi vážně zabývali. Dokonce kvůli tomu sehráli ekologové ve středu i scénku před Krajským úřadem Jihočeského kraje.

S námitkami neuspěla sdružení už na ministerstvu pro místní rozvoj při posuzování vlivu stavby na životní prostředí. „V procesu EIA jsme měli ty samé připomínky jako teď, dopadlo to stejně,“ říká za Jihočeské matky Monika Machová – Wittingerová.

„Musíme bohužel konstatovat, že stejně jako v případě kolaudace obou bloků JETE se ukazuje, že stavební úřad nerozhoduje objektivně. Bagatelizuje problémy a prosazuje projekt ČEZu za každou cenu,“ uvedl v této souvislosti Vladimír Halama ze Sdružení V havarijní zóně JETE.

Ekologům se například nelíbí, že již třetí územní rozhodnutí neřeší možnost pádu velkého letadla na sklad nebo otázku trvalého úložiště vyhořelého paliva. Upozorňují, že dočasný sklad by se pak také mohl stát trvalým.

Vyčítají krajskému úřadu, že se jejich námitkami nezabývá. Krajský úřad Jihočeského kraje se však brání tím, že některé dotčené problémy mu nepřísluší zkoumat. Spadají totiž do kompetence Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a nejsou předmětem nynějšího řízení. „Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic postupoval zcela podle právního názoru ministerstva pro místní rozvoj,“ zdůraznila pro Deník tisková mluvčí krajského úřadu Maria Ptáčková.

Přesto v odvolací lhůtě podali někteří účastníci řízení odvolání. Jedná se o ekologická sdružení a členy rodiny, která v sousedství elektrárny vlastní pozemky. „Odvolání spolu se spisem a stanoviskem krajského úřadu budou postoupena odvolacímu orgánu, kterým je ministerstvo pro místní rozvoj,“ naznačila příští postup Ptáčková.

Ekologové nevylučují, že pokud neuspějí na ministerstvu, obrátí se na soud.