Nejvíce, celých 35 procent poradenské činnosti, tvořila pomoc lidem, kteří se chtějí bránit záměrům ohrožujícím životní prostředí v blízkosti jejich domovů. Často v tomto případě jde o dlouhodobější právní poradenství věnované konkrétním případům.

Většina dalších otázek se týkala problematiky ochrany přírody a energetiky, ale také tematiky zemědělství, odpadů, ochrany zvířat apod.
Mnoho zájemců pak hledá v Calle rady ohledně využití obnovitelných zdrojů energie. „V souvislosti s právě chystaným novým dotačním programem Ministerstva životního prostředí očekáváme v letošním roce nárůst zájmu o informace, kde a jak získat dotaci na solární systém, biomasový kotel, ale také zateplení domů či přímo stavbu energeticky pasivních domů,“ uvedl Edvard Sequens z Cally.

Ekologické poradenství poskytuje Calla zdarma díky podpoře z Finančních mechanismů EHP/Norska, který administruje Nadace rozvoje občanské společnosti. Sdružení nyní hledá cesty, jak činnost ekoporadny udržet v plném rozsahu i po červnu 2009, kdy tento projekt končí.

Sdružení Calla nabízí ekoporadenství ve svém českobudějovickém sídle Fráni Šrámka 35 ve formě celkem deseti otevíracích hodin během tří dnů v týdnu, rovněž vede internetovou poradnu a poradci jsou k dispozici i na e-mailu a telefonu.