Září vyhlásilo ministerstvo zemědělství měsícem biopotravin. Na otázky, týkající se ekologických produktů, odpovídá Jan Gallas, vedoucí oddělení ekologického zemědělství na ministerstvu zemědělství.

Jsou ostatní potraviny pro naše zdraví méně přínosné než bio produkty?
Takhle to není možné říct. Ale můžeme říci, že konzumací biopotravin nezatěžujeme náš organizmus pozůstatky chemických látek a veterinárních léčiv, které se jinak v těle hromadí.
Nákupem biopotravin podporujeme ekologické zemědělce, kteří mají vyšší náklady výroby spojené s nutností zajistit welfare zvířat a ekologicky šetrné hospodaření v přírodě.

Nemůže hrát negativní roli v zemědělství a vliv na pěstované plodiny i stav ovzduší nebo kvalita vody?
Jistě. Ekologičtí zemědělci jsou jako ostrůvky v moři klasického zemědělství. Zejména po mnoha letech intenzivního socialistického hospodaření jsou půda i prostředí stále ještě tu více, tu méně kontaminovány již dávno zakázanými látkami. Ekologický zemědělec ale žádné takové látky již do přírody nezanáší, a to je velmi pozitivní.

Bio není jenom rostlinná, ale i živočišná výroba, že? Jaké jsou podmínky například pro biochov zvířat?
Welfare neboli dobré podmínky zvířat jsou jedním ze základních pilířů ekologického zemědělství. Zvířatům je pod přísnou kontrolou zaručena možnost výběhů a v pastevním období i pastvy.
Ve stájích musí být podestýlka z přírodního materiálu, každé zvíře musí mít ve stájích dostatečný prostor k pohybu. Zejména pak nejsou dovoleny chirurgické zásahy na zvířatech, jako je odrohování, kupírování, a to kromě mimořádně udělených výjimky.
Výjimky uděluje ministerstvo zemědělství po přezkoumání relevantních důvodů k provedení zásahu na zvířeti. Zvířata jsou krmena pouze biokrmivy, a tak ani zvířata nekonzumují v krmivech pozůstatky chemických látek.
Ekologicky chovaná zvířata mají sice obvykle nižší užitkovost, ale žijí v pohodě, což se mimo jiné promítne i v produktu.