Loni vyrobila malá vodní elektrárna Kořensko 2,184 milionu kWh, což odpovídá spotřebě 624 českých domácností. V regionu by tak Kořensko mohlo na rok zajistit elektřinu pro obyvatele obcí Temelín a Olešník. I tak ale její roční produkci zvládnou dva temelínské bloky vyrobit za hodinu.

Kořenská elektrárna sice nevyniká výkonem, ale zajímavý je především způsob, jakým je poháněna. Na lopatky Peltonovy turbíny se totiž pouští voda, která již byla v temelínské elektrárně využita. Voda se po přečištění shromažďuje ve sběrné nádrži s kapacitou 500 m3.

Z největší české elektrárny je pak dvěma 
6,5 kilometru dlouhými potrubními řady dopravována na Peltonovu turbínu jedné 
z nejmenších elektráren.

Vzniká tak zajímavé a efektivní propojení obra s trpaslíkem. Souboj Davida s Goliášem se ale nekoná. Výkon Kořenska totiž přímo závisí na množství vody, které Temelín na Peltonovu turbínu pustí. To se v průběhu roku mění. Během odstávek, kdy je v provozu jeden temelínský blok, pracuje na polovičním výkonu 
i nedaleká vodní elektrárna. Naopak naplno jede Kořensko při provozu obou jaderných bloků.

Vodní dílo Kořensko vybudoval ČEZ na řece Vltavě v letech 1986–1991 spolu s čerpací stanicí Hněvkovice. Hráz přehrady se nachází na dvoustém říčním kilometru Vltavy, zhruba 2 kilometry od jejího ústí do Lužnice.

Malá vodní elektrárna Kořensko je vybavena jednou Peltonovou turbínou o aktuálním výkonu 500 kW. Od začátku provozu v roce 1999 vyrobila 25 milionů kWh, což odpovídá spotřebě více než sedmi tisíc domácností.