“Od tohoto kroku jsme si slibovali, že systém veřejného osvětlení projde potřebnou rekonstrukcí, aniž by bylo nutné investovat do ní z městského rozpočtu jednorázově vysokou částku, kterou tak náročná akce vyžaduje,“ uvedl primátor Juraj Thoma. „Náklady na rekonstrukci tak můžeme splácet postupně, po celou dobu trvání smluvního vztahu s touto firmou. A dosavadní výsledky spolupráce ukazují, že rozhodnutí svěřit péči o veřejné osvětlení externí firmě bylo správné,“ dodal Thoma.

Prakticky ihned po převzetí správy byla provedena důkladná pasportizace zařízení, která podrobně ukázala, jaký je vlastně stav veřejného osvětlení ve městě. Na jejím základě byly vytipovány a následně opraveny a zprovozněny v té době nejproblémovější oblasti. Jednalo se například o areál Jihočeské univerzity, ulice Boženy Němcové, Rudolfovská, Novohradská a okolí Lidické a Mánesovy.

Po ukončení této úvodní fáze rychle klesl počet nefunkčních svítidel. Ten se tak v současné době pohybuje kolem 1%, přičemž drtivá většina poruch je opravena do druhého dne od jejich nahlášení. „K tomu přispěl i nepřetržitý provoz centrálního dispečinku, kde je možné na bezplatné telefonní číslo 800 101 109 hlásit poruchy 24 hodin denně, 365 dní v roce,“ konstatoval vedoucí českobudějovické divize společnosti ELTODO Martin Dlouhý .

V další fázi se pozornost soustředila na snižování provozních nákladů na veřejné osvětlení a zvyšování spolehlivosti. Byla provedena celková rekonstrukce osvětlení v téměř šedesáti ulicích, vloni to byly například ulice Brigádnická, Na Zlaté stoce, Lidická – Gerbera a Jeremiášova.

Za pět let bylo vyměněno více než 42 kilometrů kabelů, téměř čtyři a půl tisíce svítidel a přes 1400 patic stožárů. Souběžně jsou také obnovovány nátěry stožárů, které zvyšují jejich životnost a zlepšují i estetický dojem. Celkově bylo natřeno již 3745 stožárů, z toho 305 v loňském roce. Letos čeká českobudějovický systém veřejného osvětlení výměna zastaralých kabelů v částech ulic Dobrovodská, Nádražní a také v Kališti, další nátěry stožárů, výměna svítidel a čtyř rozvaděčů.

„Výměny zastaralých a neefektivních svítidel, která byla nahrazena moderními a úspornými, dokázaly snížit ,oproti roku 2004, spotřebu elektřiny o 20 %. To v současných cenách pro město znamená úsporu více než 2 miliony korun ročně,“ dodal primátor Juraj Thoma s tím, že je třeba k této částce ještě připočíst úspory za paušální platby. K nim každoročně dochází díky snižování hodnot hlavních jističů. Právě tím byl podle Dlouhého eliminován do značné míry nárůst ceny elektrické energie, který od roku 2005 činil přes 35%. „Tyto úspory plynou přímo do rozpočtu města a snižují finanční nároky na platby společnosti ELTODO,“ podotkl Martin Dlouhý.