„Už rok se pravidelně scházíme,“ říká ke společnému postupu čtyř starostů, kteří nyní znovu odmítli státní stavbu, starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa. Kromě Hluboké jde ještě o Dříteň, Olešník, a Temelín. Jejich katastry zasahují buď do samotné lokality Janoch nebo se k ní přibližují a obce by tedy mohly být nějakým způsobem dotčeny výstavbou trvalého úložiště pro vyhořelé jaderné palivo. To chce stavět stát a ve výběru je zatím několik lokalit v různých částech České republiky.

Počet lokalit byl v roce 2020 zúžen na čtyři: Březový potok v Plzeňském kraji, Horku a Hrádek v Kraji Vysočina a Janoch v Jihočeském kraji. Budoucí úložiště bude vlastně novým hlubinným dolem, pro bezpečné uložení vyhořelého jaderného paliva. Ale okolí se dotkne hlavně jeho stavba, při níž vznikne rozsáhlý stavební areál. Zatím se státnímu plánu ve všech dosud zmiňovaných lokalitách brání.

Stop Janoch. Den proti jihočeskému úložišti jaderného odpadu se konal 15. dubna. Protestující se sešli před tvrzí Býšov nedaleko Temelína, pak se vydali na symbolický pochod a nakonec zasadili strom čistoty.
VIDEO: Jaderné úložiště u Temelína? Lidem tam stačí reaktory a Mydlovary

Prohlášení starostů obcí k lokalitě Janoch:

Zastupitelstva dotčených obcí i zastupitelstvo Jihočeského kraje vyjádřilo zásadní nesouhlas s jednou ze čtyř vybraných lokalit pro uložiště vyhořelého paliva s pracovním názvem Janoch a nesouhlasí ani se započetím průzkumných prací v této lokalitě. Český stát se tímto záměrem prostřednictvím státní firmy SURAO vlamuje do oblasti jižních Čech, která je historicky zatížena obrovskými infrastrukturními projekty a lidé mají v kolektivní paměti všechny negativní průvodní jevy, které tyto projekty provázely či provázejí. Ať jde již o bourání několika obcí z důvodu stavby jaderné elektrárny Temelín, zatopení části obce Purkarec a zatopení stovek rekreačních chat podél původního toku Vltavy při stavbě nádrže Hněvkovice či dlouhodobé ukládání zbytků uranové rudy ze zpracovny MAPE, kdy rekultivace těchto odkališť prachem, zápachem a masivní velkoobjemovou kamionovou dopravou trvale obtěžuje okolní obce. Stále ještě není dokončen projekt horkovodu a naše katastry jsou rozděleny energetickými a dopravními koridory.

Mnohokrát jsme dokázali, že nepatříme k těm, kteří šmahem odmítají vše nové. Víme, že stavby v zájmu státu, ať jde již o silnice, průmyslové zóny či konkrétně uložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren „musí někde stát“. Detailně jsme vyslechli argumenty státu, ale vzhledem k nejistotě, neukotveným právům obcí a především k výše uvedené civilizační zátěži našeho regionu, tento projekt na našem území nechceme.

Ztratili jsme důvěru v efektivní řešení problému hlubinného uložiště vyhořelého paliva. Přístup státu vyvolává zbytečné spory mezi občany a snižuje vzájemnou důvěru. Účinek přesvědčovacích kampaní ze strany Správy uložišť jaderných odpadů má spíše opačný účinek. Podpora uložiště je minimální a rozladění občanů, které zastupujeme, dosahuje vrcholu. Vyzýváme proto státní úřady, aby ukončily bezvýslednou snahu a změnily svůj přístup a uvažování. Další tlak na obce situaci jen zhoršuje a my odmítáme být rukojmím vlády. Naším společným zájmem je bezpečí a rozvoj našeho regionu, který máme tu čest zastupovat. Zcela a jednoznačně odmítáme projekt hlubinného uložiště a nehodláme na tomto postoji nic měnit.

Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou; Josef Kudrle, starosta Dřítně; Milan Kotýnek, starosta Olešníku; Josef Váca, starosta Temelína.  

(Deník přináší prohlášení starostů k výstavbě úložiště vyhořelého jaderného paliva v plném znění.)