Například budějovický okrsek číslo 26 - Vrbenská, měl nahlášeno ve Sportovní hale už krátce po 15. hodině. V komunálkách měli sečteno podle předsedkyně komise Terezy Pešelové až po třech hodinách práce.

V komunálkách se totiž hlasuje často pro jednotlivce a ještě se přidělují i preference u stran. Třeba v Budějovicích je volební lístek skutečná plachta. Tentokrát se jen občas objevily preference a hlasy se sčítaly jednoduše pro strany. Navíc byla i relativně malá volební účast, byť předčila očekávání.

Ve zmíněném okrsku ve Vrbenské činila 27% voličů.

V některých malých obcích byli voliči disciplinovanější. "V Habří jsme měli 64%, ze 79 voličů volilo 54," zmínila zapisovatelka Marie Čížková - víc něž se podle ní předpokládalo. "Nečekali jsme tolik, ale oni přišli," ocenila voliče Marie Čížková. A předseda komise Zdeněk Ruda nabídl v nadsázce možné vysvětlení. "Vždy, když přijdu po volbách večer do hospody, z legrace řeknu, že kdo nevolil, nesmí do hospody," uvedl s úsměvem Zdeněk Ruda, ale vážně pak dodal, že v Habří lidé chodí v hojném počtu ke všem volbám.

V jihočeské metropoli se voličům k urnám moc nechtělo. V Novém Vrátě, v okrsku sídlícím v ZŠ T. G. Masaryka přišlo podle předsedkyně komise Jaroslavy Interholcové jen slabých 20%.

Lépe si vedli voliči hlasující v MŠ Nerudova v budějovickém okrsku číslo 15. "Z 288 voličů jich přišlo 85," konstatovala předsedkyně Ivana Bočková na adresu zhruba třetinové účasti a připojila, že sčítání šlo rychle, mimo jiné proto, že komise už je sehraným týmem.

Sčítání výsledků šlo komisím rychle. Oficiální oznámení výsledků se ale chystá až na neděli kolem 23. hodiny, protože to už budou uzavřené v Evropě všechny volební místnosti. A předběžné ohlášení výsledků v jednotlivých zemích nemá ovlivňovat ty zbylé.