Jihočeský kraj představil Strategii pro odstranění důsledků železné opony v Bruselu. Stalo se tak na společné česko-bavorské konferenci, která se konala 30. června v prostorách Stálého bavorského zastoupení v těsné blízkosti Evropského parlamentu. Nad konferencí, která nesla název Evropský region Dunaj-Vltava; Budoucnost bez hranic; převzal záštitu Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg. V tvořícím se Evropském regionu, kde žije 6 milionů lidí, se sdružují Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Dolní Bavorsko, Horní a část Dolního Rakouska a Horní Falc.


Vznikající silný a konkurenceschopný Euroregion by měl být nositelem Strategie pro odstranění důsledků železné opony, se kterou přichází Jihočeský kraj. Strategie by měla přispět k naplnění myšlenky pospolitosti, ke smazání rozdílů mezi centrem regionů a periferiemi u hranic. „Realizaci příhraničních projektů už jsme si vyzkoušeli na bilaterální úrovni. Vznikla řada projektů pro zlepšení dopravního spojení, v sociální oblasti i školství. Pokračování ve spolupráci na trilaterální úrovni by mohlo opět nastartovat život a spolupráci v dnes vylidněném pohraničí,“ uvedl radní Horního Rakouska Viktor Sigl.

„Podíváme-li se do příhraničních oblastí po obou stranách hranic, zjistíme, že mají mnohdy podobu periferií. V okresech na Prachaticku nebo Českokrumlovsku je čitelná vyšší nezaměstnanost a výrazně nižší hustota zalidnění než mají vnitrozemské oblasti. Lidé zde mají dlouhodobě nízkou úroveň měsíčních mezd a v průměru 25tikilometrovou dojezdovou vzdálenost od ekonomických center,“ komentoval ukazatele důsledků umělého rozdělení Evropy jihočeský hejtman Jiří Zimola. Podle něj je potřeba v příhraničních oblastech obnovit tradiční a přirozené vazby, přerušené ve 20 století. „Problémy se nezastavují na hranicích. Oblast bývalé železné opony by měla být preferovanou oblastí i po roce 2013, kdy skončí financování současných přeshraničních projektů,“ doplnil Zimola.

Iniciativa Jihočeského kraje, ke které se připojilo na 22 států a regionů střední a východní Evropy, má napomoci k obnovení tradičních a přirozených vazeb přerušených druhou světovou a studenou válkou a železnou oponou. „Nyní je podstatné začít vnímat území podél železné opony nikoli jako periferie dvou členských států, ale jako jedno celistvé území Dva kovové pásy této opony plné speciálních zubů kdysi uměle rozdělily střední Evropu. Před 22 lety začaly postupně oba pásy do sebe zapadat. Aby mohla střední Evropa tento zip úplně dopnout, bude potřebovat podporu. Proto jsem rád, že se Strategii pro odstranění důsledků železné opony podařilo představit v centru Evropské unie, v Bruselu,“ uzavírá Zimola.

Základní kámen pro odstranění důsledků železné opony byl postaven založením Evropského regionu Dunaj Vltava. Spolupráce sdružených regionů byla v předešlých letech vynikající. „Ve společném regionu budeme silnější. Předpokladem pro úspěch práce Euroregionu Dunaj Vltava není, jestli na strategii budou peníze, ale předpokladem je vytvoření prvního příhraničního euroregionu. O to jsme udělali. Ve vlastních strukturách už spolupracujeme, vyměňujeme si zkušenosti a informace,“ řekl v závěru generální ředitel pro regionální politiku EU Dirk Ahner. Podle dosavadních jednání Evropské komise i Evropského parlamentu je pravděpodobné, že finanční prostředky na příhraniční projekty budou po roce 2013 nejen uvolněny, ale i navýšeny. Podporu a přesvědčení o smysluplnosti spolupráce regionů sdružených v Euroregionu Dunaj Vltava na konferenci vyjádřil také bývalý eurokomisař Vladimír Špidla a Petr Osvald z Plzeňského kraj.