Spolupracovat v tomto rámci by měly s Dolním Bavorskem, Horními Rakousy a jižními Čechami i Waldviertel v Dolních Rakousích, Horní Falcko, Plzeňsko a okresy Cham a Altötting.

Myslivci společně

Myslivci Bavorska a Česka by měli podle Jürgena Vockeho, prezidenta Bavorského svazu myslivců, spolupracovat. Přeshraniční projekt „v oblasti lovu a ochrany přírody“ by zaštítil Interreg. „Zvěř se nezastavuje na hranicích, proto je enormně důležité řešit problémy společně s českými sousedy,“ řekl Vocke v deníku PNP.

Partnerem bavorského svazu v tomto projektu je Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost, o. p. s., podle listu zastupovaná Zdeňkou Chmelařovou. V rámci projektu by mj. měly vzniknout pracovní skupiny pro jednotlivé druhy zvěře – tetřevy, tetřívky, jeřábky, vydry, rysy či vysokou. Na přelomu února a března chtějí bavorští organizátoři uspořádat seminář na téma práva myslivosti a ochrany přírody v České republice. Plánovány jsou semináře k problematice škod páchaných vysokou, k nemocem volně žijící zvěře či k obchodu se zvěřinou.

Svár o dým

Referendum k naprostému zákazu kouření v bavorských restauracích by mělo proběhnout 4. července. Má tak být ukončen čtyřletý spor o tento zákaz. Referendum si vynutila petice, kterou v listopadu podepsalo 14 procent voličů. Zemská vláda měla možnost návrh přijmout, nebo vypsat referendum. Rozhodla se pro druhé, protože prý nechtěla „vyloučit z demokratického procesu rozhodování 85 procent obyvatelstva,“ jak připomněl pasovský deník PNP. Referendum přijde na třináct milionů eur.

„Pro případ přijetí návrhu naprostého zákazu kouření má mnichovská správa obavy z reakce veřejnosti především při slavnostech piva v říjnu,“ píše deník. V naprosto přeplných stanech tam večer sedí mnoho opilých, se kterými na toto téma moc řeč asi nebude. Město chce proto zákaz v tomto případě ignorovat.

V Rakousku je jen 20 procent občanů spokojeno s dosavadním kompromisem v zákazu kouření ve veřejných místnostech. 55 procent se vyslovilo pro úplný zákaz kouření v restauracích. Je pro to 75 procent nekuřáků a 24 procent kuřáků. Tři čtvrtiny kuřáků si zároveň myslí, že úplný zákaz by ohrozil pracovní místa v gastronomii. 71 procent připouští, že se nekuřáci mohou cítit kouřem obtěžováni.

Stručně

PARKOVNÉ placené mobilem se v Linci neujalo. Rok po zavedení takto bylo letos v lednu hrazeno jen 0,3 procenta stání – 1375 ze 457.000. Poskytovatelé upozorňují na lepší čísla ze Štýrského Hradce, kde tři měsíce po startu už parkuje takto 1,4 procenta řidičů. Je to prý díky lepší propagaci, do které město vložilo 50.000 eur.

MOŽNÉ ÚSPORY elektrické energie chtějí svým klientům pomoci hledat linečtí dodavatelé. V březnu poskytnou svým zákazníkům za symbolickou cenu dvou eur celkem 45 000 zařízení měřících odběr jednotlivých spotřebičů. V obchodech stojí tento přístroj nejméně 15 eur. K případné výměně starých „žroutů proudu“ společnosti poskytují lidem 70eurový poukaz.

NA ALKOHOLU je patologicky závislých osm procent Rakušanů, stejně tolik je tímto návykem ohroženo. V Horních Rakousích je 36 000 alkoholiků. Léčení jednoho stojí nemocniční pokladny 5000 eur.