„Zjistili jsme, že některé mají problémy zvládnout činnosti a práce, které dříve vykonávaly rutinně. V rychle se rozvíjejících oblastech, byla dočasná ztráta kontaktu s oborem velmi znevýhodňující,“ potvrzuje Jindřich Černý z firmy DOMITA, jež se na projektu účastní.


Výsledkem byl e–leringový program, kde si zájemci mohou prověřit, jak na tom jsou. Více na http://evyna.pef.czu.cz/ - ukázkový přístup do výukového modulu: na stránkách projektu zvolte odkaz LMC eDoceo; zadejte jméno: ukazka; heslo: ukazka.