Shodli se na tom účastníci mezinárodní konference o experimentální mechanice Danubia-Adria, kterou na konci minulého týdne hostily České Budějovice a Český Krumlov.

Ještě před třiceti lety totiž někteří vědci předpokládali, že už v blízké budoucnosti bude vývoj určitých technických výrobků probíhat pouze na obrazovce počítače, schopného naprosto přesně nasimulovat vlastnosti materiálů, a klasické zátěžové zkoušky v praxi už pak nebudou potřeba. Nyní ale technici docházejí k závěru, že se tento předpoklad ani zdaleka nenaplnil.

„Řada firem se ve snaze ušetřit začala příliš spoléhat na počítače a zkoušky v reálném prostředí zrušila či omezila. Jenže se ukazuje, že to bylo šetření na nesprávném místě,“ říká prezident vědeckého výboru konference Stanislav Holý. Počítačová simulace totiž nedokáže nikdy úplně postihnout možné odchylky ve vlastnostech materiálů, případně další provozní aspekty. „Jedině skutečnost dokáže určit, zda výrobek či technické zařízení funguje správně čí nikoliv,“ říká Holý.

Nedávno tak čeští vědci navrhli například experiment k ověření funkce vstřikovacích čerpadel pro českobudějovický Bosch, spolupracují na zkouškách dálkových plynovodů. Díky testům v reálném prostředí také dokázali výrazně prodloužit životnost téměř kilometrového úseku vodovodního potrubí.

„Obrátilo se na nás Povodí Vltavy s tím, abychom ověřili životnost potrubí, které se již na základě počítačové simulace mělo vyměnit za nové. Experiment ale prokázal, že změna ještě není nutná. Osobně jsem se tak podepsal pod to, že potrubí ještě několik desítek let vydrží,“ uvedl Holý.

Připomněl, že konference má přesvědčit další firmy k využití experimentu. Už dnes přitom s vědci spolupracují giganti jako ČEZ, Škoda Auto a mnozí další.

Konferenci pořádalo ČVUT v Praze a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.