Tato akce byla určena pro studenty i zaměstnance celé Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, zároveň byla i připomenutím důležitosti férového obchodu a dobrých životních podmínek producentů z rozvojových zemí. Ekonomická fakulta JU je první fairtradovou fakultou ve střední Evropě a zavazuje se k naplňování těchto principů.

Pozvání na akci přijaly firmy Miko Káva, Pražírna Drahonice a obchod Slunečnice CB. Všechny uvedené firmy nabízely velmi pestrý sortiment výrobků. Společným setkáním na půdě Ekonomické fakulty tak vyjádřili podporu producentům ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky zapojených do systému fairtrade. Ti pak mohou pěstovat plodiny na svých farmách s ohledem na životní prostředí, za svoji práci dostávají spravedlivě zaplaceno a jejich děti mohou chodit do školy. Navíc získávají i podporu odborníků, kteří pro ně zajišťují školení ke zvyšování efektivity pěstování a šetrnějšího přístupu k životnímu prostředí.

Akci zaštítila děkanka Ekonomické fakulty JU, paní doc. RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., která tento významný den komentovala těmito slovy: „Těšila jsem se na tuto jedinečnou chvíli, kdy můžeme všichni podpořit jak firmy zabývající se spravedlivým obchodováním, tak i samotné výrobce. Přijde mi důležité starat se nejen o sebe, ale také o další lidi ve světě a přírodu.“

Fairtradové výrobky jsou stále dostupnější. Za poslední dva roky došlo např. k velkému nárůstu obchodovatelného objemu fairtradového kakaa. U nás a na Slovensku se prodalo o téměř dvě třetiny více fairtradového kakaa oproti předchozímu období. Fairtradový příplatek za zboží prodané v ČR (tedy peníze navíc, které pěstitelé vynakládají na rozvoj komunit a zlepšení efektivity pěstování), vzrostl o více než třetinu na 37 milionů Kč.

Další informace naleznete na: www.fairtrade.cz