„Máme navázánu spolupráci zatím se sedmi významnými podniky v jižních Čechách, jsou to strojírenské podniky a podniky zabývající se službami,“ uvedl Radek Toušek, vedoucí Centra pro inovace a aplikovaný výzkum Ekonomické fakulty JU.


„Student si vybírá obor, na nějž se chce profesně specializovat a k němuž má nejlepší předpoklady,“ upřesnil Toušek. Místo ve firmě pak získají ti, kteří úspěšně projdou testem a při ústním pohovoru projeví dostatečnou motivaci a zájem o práci ve firmě.


Stáže jsou krátkodobé, ale i např. roční. Vysokoškoláci také využívají pro práci své letní prázdniny, kdy mají tříměsíční volno.
Po ukončení studia pak případně mohou díky absolvované stáži získat ve firmě zaměstnání.


Jihočeská univerzita založením Agentury profesního rozvoje navazuje na předchozí úspěšnou spolupráci s firmami v regionu při umisťování studentů na odborné stáže.