„Církev pro svou činnost objekt nepotřebuje a jde o místo, které je obklopeno zelení s poměrně rozsáhlými pozemky,“ uvedl včera starosta Štěpán Bláha. Fara je dnes z větší části v havarijním stavu.


„Cílem celého snažení zastupitelstva by mělo být vybudování objektu, který by zabezpečoval potřeby seniorů z obce Štěpánovice, ale i z okolních obcí, které tyto možnosti nemají,“ vysvětlil starosta.


V současnosti musí senioři, kteří potřebují podobné služby, využívat nabídku v Lišově nebo v Č. Budějovicích. „Dochází k jejich násilnému vytržení z prostředí, ve kterém žili po velkou část života. Ztrácí dosavadní podmínky, na které byli zvyklí. Jde o to, aby nadále mohli žít v naší obci, třeba v menších prostorách,“ zdůraznil Bláha.


Dům pro seniory by měl nabídnout malometrážní byty pro jednotlivce i pro manželské dvojice. Měl by mít prostory pro zajištění pečovatelské služby s nezbytným zázemím. „Církev jako prodávající vyšla obci vstříc při úhradě ceny postupným splácením bezúročně rozloženým na několik let. Jen tak bylo možné objekt koupit,“ řekl starosta.