Film Babovřesky je  nemravný a hrubým způsobem uráží katolickou církev. Rozhodně si proto nepřejeme, aby vznikal v místech, která jsou nám tolik posvátná. Tak hovoří někteří dříteňští farníci o nové komedii Zdeňka Trošky, která se od čtvrtka do soboty natáčela právě v tamním kostele.

Vadí jim třeba pojmenování jedné z hlavních postav – faráře Šoustala nebo údajně nelichotivé poznámky o církevních restitucích. Režisér Troška ale označuje všechna nařčení za přehnaná a navíc dodává, že mu natáčení povolila radnice, která je jediným vlastníkem uvedeného církevního objektu.

Podle katechetky Marie Hoškové vedení obce o plánech filmařů s asi dvěma desítkami věřících vůbec nejednalo. Správce farnosti byl údajně až tím posledním, kdo se o nich dozvěděl. „Když jsem šla ve čtvrtek kolem, z kostela se ozývalo jakési tleskání a obětní oltář i skříně s obleky byly venku. A to i přesto, že byl zrovna významný svátek Božího těla. Chtěla jsem nahlédnout dovnitř, ale řekli mi, že tam nesmím," popsala Hošková.

Farář Ján Nemec dodal, že místní se obrátili se žádostí o pomoc i na biskupství. Jak by tato pomoc měla vypadat v praxi, si ale prozatím netroufl odhadnout. „Ono je to spíše takové zesměšňování faráře v kostele. Už třeba jen tím, že se jmenuje Šoustal. Pak je tam taky scéna, kdy přijde žena ke zpovědi a farář chce po ní peníze. Ona mu řekne: však jste na restitucích získali až dost," zdůraznil rozhořčený kněz Nemec.

Zdeňka Trošku toto tvrzení podle jeho slov velmi pobavilo. Režisér uvedl, že převážná část obyvatel obce natáčení vítá a s žádnou záští se tam dosud nesetkal. „Rozesmálo mě to, protože lidé jsou nadšení, nosí nám sem koláčky a podobně. Film není o tom, že bychom chtěli někoho urážet, církev jsem v něm určitě neznevažoval," ohradil se Troška.

Také podle svých slov uzavřel smlouvu s radnicí, ve které se zavázal, že nebude v kostele točit nemravnosti ani skandály. To potvrdil i místostarosta Jiří Horký. Ten řekl, že  radní i zastupitelé dali filmařům souhlas s podmínkou, že neponičí zařízení kostela.

„Jediné co bylo, tak že farář přišel dva dny před začátkem začal o panu Troškovi mluvit sprostě. Na to jsme mu slušně řekli, že kostel je náš a rada to odsouhlasila. Je zajímavé, že když jsme církvi nabízeli odprodej kostela za korunu, tak ho nechtěli, a najednou si na něj dělají nároky," zmínil místostarosta Horký.

S podobnými problémy se štáb setkal i v Pištíně. Tamní jáhen údajně Troškovi neumožnil, aby si v kostele zahrál na varhany. „Potřeboval jsem si nacvičit Mariánskou píseň a sluha boží mě za žádnou cenu nechtěl pustit do dovnitř. To mě hodně mrzí. Lidé jsou nadšení a tohle byl jediný příklad zapšklosti katolické církve," prohlásil filmař.

Jáhen Karel Faber toto tvrzení popřel. Svou averzí vůči Troškovi se ovšem netají. „Nikdo mě o nic podobného nežádal. Troškovi bych to ale stejně nepovolil, protože příliš vulgarizuje. Ke vstupu do kostela by musel mít povolení od biskupství, které si v podobných případech nechává předložit scénář filmu," doplnil jáhen Faber.