Spálenková upřesnila, že se tohoto cvičení zúčastní Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru v České republice, v roli řídícího cvičení. Cvičícími budou Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Jihočeský kraj, Jaderné elektrárna Temelín, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (HZS JčK), Policie České republiky Jihočeského kraje (PČR JčK), Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje (ZZS JčK), Armáda České republiky, města České Budějovice, Písek a Strakonice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje (KHS JčK), Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj (KVS JčK) a neziskové organizace. I přes vysoce nízkou pravděpodobnost podobné události, přistupují ke cvičení všechny složky velmi zodpovědně.

„Zejména půjde o řešení opatření spojených s ochranou obyvatelstva v okolí elektrárny, praktický nácvik opatření při vstupu a výstupu ze zóny havarijního plánování a činností při příjmu evakuovaných osob a jejich dočasném ubytování nebo monitorování radiační situace,“ nastínila Spálenková.

V Jihočeském kraji se cvičení ZÓNA koná již od roku 2002 a letos je to již popáté. „Bude se tentokrát lišit způsobem provedení. Necvičí se řešení radiační havárie podle časového vývoje události, ale úkoly pro krizový štáb Jihočeského kraje budou zadávány formou předem neznámých rozeher. Praktická cvičení, která se uskuteční den před cvičením krizového štábu kraje – tedy v úterý 11. června, jsou samostatná dílčí cvičení v kompetenci cvičících měst České Budějovice, Písek, Strakonice a složek IZS,“ upřesnila Spálenková.

Od pondělí do středy bude temelínská elektrárna v ohrožení.Zdroj: KÚ JčK

Hned na úvod cvičení budou v pondělí ráno v areálu elektrárny spuštěny sirény. „Půjde o kolísavý tón sirén, který mohou slyšet i lidé v okolí elektrárny. I proto jsme s předstihem informovali starosty a z okolí elektrárny a uživatele informačního SMS systému,“ poznamenal mluvčí elektrárny Marek Sviták. V Temelíně se do cvičení zapojí přibližně tisícovka lidí. „Cvičit bude celá elektrárna. Prověříme si fungování havarijní štábu, proběhne ukrytí zaměstnanců a druhý den do okolí elektrárny vyjede radiační monitorovací skupina, která bude odebírat vzorky životního prostředí,“ představil Sviták průběh cvičení přímo v elektrárně.

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, jako zpracovatel Vnějšího havarijního plánu JE Temelín, cvičením Zóna 2019 prověří několik zásadních činností. Jednou z nich je práce hasičů při vyhlášené evakuaci obyvatel, a to jak konkrétně v jednotlivých přijímacích střediscích, tak také v krizových štábech ORP, Krizovém štábu Jihočeského kraje nebo Štábu HZS Jihočeského kraje, které budou řešit nouzové ubytování evakuovaných. „Prakticky budou jihočeští hasiči také procvičovat ve spolupráci s Policií ČR činnosti při reálném vstupu do simulované nebezpečné oblasti. Další procvičovanou oblastí bude zajištění osobní dozimetrické kontroly pro příslušníky Policie ČR. V neposlední řadě nelze opomenout činnost Operačního a informačního střediska HZS Jihočeského kraje, přes které jsou uskutečňované veškeré komunikační a informační toky mezi elektrárnou, složkami IZS a krizovými štáby,“ upřesnila mluvčí HZS JčK Vendula Matějů.

V rámci cvičení budou policisté Jihočeské policie procvičovat dílčí úkoly. „Ověřovat se bude tok informací mezi jednotlivými složkami a operačními středisky. Dále praktické obsazení a uzavření hranice 13 kilometrů ZHP (zóny havarijního plánování) a to na dvou stanovištích hlídkami Policie ČR a také činnost ve smíšené hlídce Policie ČR a Armády ČR.  Velmi zajímavou částí cvičení bude i dekontaminace výzbroje. Součástí letošních úkolů je také regulace dopravy v příjmových obcích,“ sdělil mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.

Statutární město České Budějovice se dne 11. června 2019 zapojí do třídenního cvičení Zóna 2019, které má za cíl prověřit opatření daná vnitřním a vnějším havarijním plánem v případě mimořádné události na jaderné elektrárně Temelín. „Cvičení se cyklicky opakuje pro každou jadernou elektrárnu vždy po čtyřech letech. V rámci cvičení bude v Českých Budějovicích prověřena aktivace a zpohotovení záložního přijímacího střediska pro evakuaci v Budvar aréně, zasedat bude i krizový štáb ORP České Budějovice,“ uvedl Miloslav Soukup z úseku krizového řízení kanceláře primátora ČB.

Radek Šíma