Památník Jana Žižky z Trocnova jako národní kulturní památka nabízí venkovní naučnou stezku, pomník Jana Žižky nebo třeba muzeum s interaktivní multimediální expozicí. Od dubna příštího roku budou mít návštěvníci navíc jedinečnou možnost přímo v Trocnově navštívit také právě budovaný archeoskanzen prezentující život ve středověku na přelomu 14. a 15. století.

| Video: Youtube

Jihočeský hejtman Martin Kuba se s režisérem a producentem Petrem Jáklem dohodl, že v budoucnu by se zde měly objevit i rekvizity, zbraně nebo kostýmy z filmu Jan Žižka. "Stanou se součástí expozice. Náš archeoskanzen by měl být místem, kde se návštěvníci mohou zblízka podívat, jak film vznikal, ale hlavně kde a jak Žižka žil. Je tady přesně podle dobových záznamů postavený i zemanský dvorec, tedy prostředí, které Žižku pravděpodobně obklopovalo,“ vysvětlil Kuba.

Projekt Archeoskanzenu se zrodil v roce 2015. Samotná stavební realizace v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova začala v květnu 2020 a dnes je téměř dokončena. Archeoskanzen tvoří zemanský dvorec a část osady z přelomu 14. a 15. století, kde návštěvníci poznají život našich předků v dané době, předměty denní potřeby, způsoby hospodaření, dobové technologie a další unikátní věci. Budou zde k dispozici nově vytvořené edukační brožury ale například i tablety s interaktivními vzdělávacími aplikacemi a další pomůcky, které mohou nalákat i nejmladší generaci.

Exteriér i interiér skanzenu je vybaven funkčními dobovými replikami včetně nábytku, nádobí, zemědělských a řemeslných nástrojů, zbraní či bojového vozu. Doplňkem projektu jsou například i muzejní kufříky Život v době lucemburské – střední Evropa předhusitská. Tyto kufříky obsahují repliky středověkých artefaktů z jižních Čech a příhraničních regionů. Nabízí žákům jedinečnou možnost seznámit se s předhusitskou střední Evropou na vlastní kůži pomocí kopií vybraných nástrojů, zbraní a oděvů charakterizujících období vlády posledních Lucemburků.

Pro milovníky filmu dle slov Petra Jákla budou určitě lákadlem rekvizity podobné těm, co byly použity ve filmu a v budoucnu i ty filmové. "Trocnov je natolik zajímavý, že stojí za to se sem vydat. Diváci se mohou přijet podívat, jak to tehdy doopravdy vypadalo, a zažít velmi podobné pocity, jako zažívali herci ve filmu,“ dodal režisér a producent snímku Jan Žižka Petr Jákl.