„V rámci studijního programu Filologie byly akreditovány obory Románská filologie a Bohemistika pro dvouoborová studia,“ upřesnila mluvčí univerzity Hana Bumbová. Zájemci si proto mohou vybrat z několika nových oborů i jejich vzájemných kombinací.

„Bakalářské dvouoborové studium dává dobrou možnost uplatnit se v praxi,“ informovala Bumbová. Budoucí absolventi těchto oborů se pak budou moci rozhodnout pro užší specializaci v rámci navazujícího magisterského studia jednoho z oborů.

Připravuje se také možnost navazujícího studia učitelství pro střední školy.