Rivoldi na půdu českobudějovické vysoké školy dorazil úplně poprvé, v České republice totiž působí zatím necelý rok. Jak sdělila Jana Pešková z filozofické fakulty Jihočeské univerzity (FF JU), navázal tak na Oscara Paredese Lozu, který FF JU zprostředkoval kontakt na Univerzitu v Trujillu. "Díky němu obě univerzity před dvěma lety zahájily spolupráci v oblasti vědy a výzkumu i v oblasti studentských mobilit a mobilit akademických pracovníků podepsáním Memoranda o porozumění o vědecké a vzdělávací spolupráci a Dohody o studentských mobilitách," upřesnila.

Dalším krokem nasnadě bylo získání tříletého grantu Mezinárodní kreditové mobility v letošní projektové výzvě. "Díky tomu bude moci FF JU v nadcházejících třech letech financovat výukové pobyty dvou peruánských akademiků a tří studentů na FF JU a výukové pobyty dvou akademických pracovníků z FF JU na Univerzitě v Trujillu v Peru," dodala Jana Pešková.

Eduardo Rivoldi byl přijat prorektorkou pro zahraniční vztahy docentkou Radkou Závodskou, děkanem FF JU docentem Ondřejem Peškem, proděkanem pro zahraniční vztahy a rozvoj Pavlem Králem a proděkanem pro akreditace a řízení kvality a ředitelem Ústavu romanistiky FF JU docentem Janem Radimským, kteří mu podali základní informace o Jihočeské univerzitě a seznámili jej s hlavními vědecko-výzkumnými oblastmi JU.

Na fotografii: rada Eduardo Rivoldi a docentka Radka Závodská prorektorka pro zahraniční vztahy Jihočeské univerzity.Zdroj: Ivana Kudějová

Rada Eduardo Rivoldi a docentka Radka Závodská prorektorka pro zahraniční vztahy Jihočeské univerzity. Foto: Ivana Kudějová

Během následného jednání s docentkou Miroslavou Aurovou a Janou Peškovou, které úspěšnou projektovou žádost Mezinárodní kreditové mobility za FF JU připravily, a s dalšími členy španělské sekce Ústavu romanistiky FF JU, byly diskutovány otázky týkající se přípravné fáze projektu, jež bude i s ohledem na současnou pandemickou situaci v Peru probíhat v součinnosti s Velvyslanectvím Peruánské republiky v ČR.

"Během ní budou vybráni studenti z univerzity v Trujillu, kteří v nadcházejícím akademickém roce budou po dobu jednoho semestru studovat vybrané předměty ze španělské filologie a obecné jazykovědy na Filozofické fakultě JU. Tento typ studentských výměn, jež budou probíhat paralelně s příjezdovými a výjezdovými mobilitami akademických pracovníků obou univerzit," doplnila Jana Pešková s tím, že pobyt bude přínosný pro obě strany. Přispěje k prohloubení internacionalizace obou institucí, studenti FF JU budou mít možnost seznámit se s další jazykovou varietou mimoevropské španělštiny, studenti univerzity v Trujillu budou mít příležitost konfrontovat studium jazyka na své univerzitě s jazykovědnými přístupy evropské univerzity.