Průsvitné zelené vltavíny jsou společně s rudými granáty nesporně nejznámějšími drahými kameny českého původu. Zatímco granáty ve šperkařské kvalitě bychom v jižních Čechách hledali těžko, ložisek vltavínů je v regionu celá řada. O jejich dalších průzkumech nebo rovnou těžbě se nyní rozhoduje na dvou frontách. Ministerstvo životního prostředí vyřizuje žádost pro těžařskou firmu o nový dobývací prostor u Ločenic o rozloze zhruba 30 hektarů. Zastupitelstvo kraje nyní schvalovalo aktualizaci Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje.

Hlavní problém spojený s vltavíny představují nelegální kopáči. Lokality známé výskytem vltavínů jsou terčem nájezdů samozvaných těžařů, kteří rozvrtají celé hektary pozemků jako krtci. I jen pouhá procházka takovým územím je podle starosty Jankova Jana Jílka nebezpečnou záležitostí. „Jsou to jámy hluboké i několik metrů. Často zaplněné vodou. Kdyby do nich spadlo dítě, může dojít k vážnému úrazu,“ upozorňuje Jan Jílek. Také Jankov se totiž s nelegální těžbou potýká. V regionu jsou to i další lokality, třeba Vrábče nebo Ločenice.

Složité hledání řešení

Nelegální těžba je trnem v oku všem vlastníkům i starostům, ale názory se liší v tom, jestli ji lze řešit třeba předáním celých ložisek soukromým firmám k oficiální těžbě. Přestože černá těžba je nezákonná a policie se snaží proti kopáčům zasahovat, ani ve spolupráci s obcemi se nedaří úplně zabránit nebezpečnému ničení pozemků. Varováním pro nenechavce nejsou ani těžké úrazy jich samotných při hloubení podzemních tunelů a hledačských jam.

Jak postupovat se řešilo i v Jihočeském krajském zastupitelstvu. Zastupitelé schvalovali aktualizaci Regionální surovinové politiky (RSP) Jihočeského kraje. Podle zastupitele za Piráty Dana Leštiny byl dokument schválen v podobě, kdy navrhovaná doporučení v částech týkajících se těžby vltavínů jsou v rozporu s přáním části obyvatel dotčených obcí. Podle Pirátů dokument podporuje průzkum a těžbu ložisek vltavínů. To Piráti odmítají.

Pomohou průzkumy?

V aktualizaci RSP je vnímána jako škodlivá i nelegální těžba. Jenže podle Dana Leštiny je problematická i legální těžba. „Především pak geologické průzkumy, které návrh bohužel podporuje. Zejména proto, že průzkumy nelegální těžbu posléze přitahují, jak potvrzují samotní starostové a další aktéři z postižených oblastí,“ míní Dan Leština.

Městské muzeum Týn nad Vltavou nabízí expozice vltavínů, loutkářství nebo historie regionu. Ve městě lze navštívit i podzemní chodby.Městské muzeum Týn nad Vltavou nabízí expozice vltavínů, loutkářství nebo historie regionu. Ve městě lze navštívit i podzemní chodby.Zdroj: Jan Mahr

Náměstek hejtmana František Talíř (KDU-ČSL), v jehož gesci je životní prostředí, schválený dokument hájí. Pro Deník František Talíř uvedl, že preferuje hledání řešení nelegální těžby vltavínů před „zhasnutím“ a tichou tolerancí současného stavu, kdy probíhá nelegální těžba a vznikají škody na majetku i bezpečnostní rizika. „Abychom toto řešení nalezli, potřebujeme mít dané průzkumy,“ říká František Talíř.

Další díl Místa zločinu České Budějovice uvidí diváci ČT v pondělí 13. března, režíroval ho Jiří Chlumský a nese název Zelená horečka.
Kopáči vltavínů i balkánští hledači pokladů. Místo zločinu se točilo u Nesměně

„Vždycky je potřeba se ptát, jaká je alternativa,“ doplnil František Talíř. Pokud bychom podle náměstka hejtmana nad lokalitami s výskytem vltavínů pouze „zavřeli oči“, znamenalo by to, že de facto podporujeme současný neúnosný stav. „V daných lokalitách se totiž nelegálně těží a pokud s tím chceme něco dělat, potřebujeme mít v ruce průzkumy. Řešení problému jsem připravený hledat společně s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem, protože bez úpravy legislativy se v boji s nelegální těžbou neposuneme,“ konstatoval František Talíř.

Bezohlední kopáči

V obcích, které se potýkají s nelegálními kopáči, jsou názory různé. V Jankově podle místostarostky Marie Vaňkové  zrovna v těchto dnech volali občané na obecní úřad, že se kouří z lesa a ukázalo se, že kopáči rozdělali i v suchém počasí v lese oheň… „Byli bychom rádi, kdyby už byl klid,“ říká místostarostka s tím, že s nelegální těžbou jsou spojeny i menší krádeže a narušování veřejného pořádku.

Starosta Jan Jílek připojuje, že obec chce problém řešit. Zastupitelstvo proto dalo souhlas s případnými průzkumnými sondami. „Ty by měly jen ukázat, jaké jsou možnosti dalšího postupu,“ doplňuje Jan Jílek. Povolení musí vydat ministerstvo životního prostředí. Firma by se ovšem kvůli průzkumům sama musela dohodnout s vlastníky pozemků. Starosta zdůrazňuje, že průzkum jen ukáže, jestli vůbec má smysl v lokalitě těžit. Nebo by naopak negativní výsledek mohl kopáče konečně od nájezdů do Jankova odradit. Případné povolení těžby by pak bylo předmětem dalších úředních jednání.

Jako kočka s myší. S policejními psovody v terénu při monitoringu jedné známější lokality na Novohradsku, kde kopáči po sobě zanechávají hluboké jámy, pracovní pomůcky a i spoustu odpadků.
Zelená horečka se šíří. Jihočeští policisté bojují s kopáči vltavínů

Podle některých názorů obyvatel Jankova by mohla průmyslová těžba problémy s nelegálními kopáči ukončit. Další variantou je rekultivace pozemků zasažených nelegální těžbou, ale je velkou otázkou, kde by se na ni vzaly peníze.

Dalších třicet hektarů

Jinou lokalitou postiženou nelegální těžbou vltavínů je okolí Ločenic. Tam už dnes firma, která v minulosti otevřela lom na písky a štěrkopísky, jedná o rozšíření těžby. Provoz lomu je však spojen třeba s pohybem těžké techniky a podle starosty Ločenic Jaroslava Bíny se obec k případnému rozšíření těžby staví zamítavě. Aktuálně se jedná o povolení nového dobývacího prostoru na ploše zhruba 30 hektarů. Na ministerstvo životního prostředí poslali z Ločenic petici proti rozšíření těžby a obec sama vydala zamítavé stanovisko.

Jako kočka s myší. S policejními psovody v terénu při monitoringu jedné známější lokality na Novohradsku, kde kopáči po sobě zanechávají hluboké jámy, pracovní pomůcky a i spoustu odpadků.
Dva kopáče vltavínů přistihli psi u dětského tábora v Nesměni

„Vyjadřujeme se už poněkolikáté,“ zdůrazňuje Jaroslav Bína. Odmítavá stanoviska zdůvodňuje ločenický starosta dopadem těžby na životní prostředí, jmenovitě ohrožením dalších lesních porostů. I zkušenost s dopravou spojenou s těžbou je podle starosty negativní. Ani otevření lomu navíc obec nezbavilo úplně problémů s nelegálními kopáči. „Černí kopáči budou stejně, víme to z vlastní zkušenosti,“ říká Jaroslav Bína a doplňuje, že ani negativní výsledek sond neodradí hledače od porušování zákona. „Tímto je nezastavíme. Ví, že tam jsou,“ říká na adresu kopáčů a vltavínů Jaroslav Bína. I když se otevřel u Ločenic lom, hledači se jen posunuli o něco dál.

Volnou ruku pro přírodu

Výše zmíněná aktualizace RSP je ale podle Pirátů i svého druhu šancí do budoucna. „Pokud bychom se do důsledků řídili uvedenými doporučeními ohledně rekultivací těžebních prostorů kamenolomů, pískoven a podobných míst, bude to možná pro přírodu důležitější než veškerá péče, kterou kraj věnuje svým chráněným územím,“ míní Dan Leština a vysvětlil, že v návrhu je vyzdvižena přírodě blízká obnova. „To znamená, že by se alespoň část obnovy nechala na přírodě, s tím, že by ji člověk pouze usměrňoval, pokud by to bylo nutné,“ dodává Dan Leština.

Kdo by chtěl vltavíny, kolem nichž se točí tolik problémů, obdivovat v klidu, najde je v muzeích v Týně nad Vltavou, Českém Krumlově nebo Českých Budějovicích. V Týně nad Vltavou byla vltavínům nedávno dokonce odhalena socha.