Větší část, celkem 88,8 milionů korun, by pak měla pokrýt dotace Ministerstva zemědělství. Zajímavostí je, že mezi oprávněné žadatele bylo nově zařazeno i Krajské školní hospodářství Jihočeského kraje. To tak celou akci zajišťuje a za cca 111 milionů korun celý rybník odbahní, opraví výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv i hráz. 

„Právě v rámci odbahnění bude z rybníka odvezeno 238 tisíc kubíků sedimentu. Následné zvýšení objemu vody bude mít pozitivní vliv na retenční schopnosti krajiny,“ zdůraznil náměstek hejtmana pro školství Pavel Klíma s tím, že kvůli zacílení projektu na Krajské školní hospodářství řeší tuto akci právě jeho odbor. „Kdo někdy odbahňoval návesní rybníček, ví, jak složitá akce probíhá. I toto řeší jihočeské školství,“ dodal Klíma.

Rybník Dobevský se nachází v blízkosti obce Dobev v okrese Písek. Jedná se o průtočný rybník, kterým protéká Brložský potok.

Délka hráze – 360 m, zatopená voda při normální hladině – 29,89 ha, objem vody při normální hladině – 567 800 m3, celková plocha povodí, ze kterého přitéká voda do rybníka -116,23 km2.

V současnosti je rybník zanesen nežádoucími sedimenty, hrazený bezpečnostní přeliv, který je opatřen pěti dřevěnými stavidly, je v havarijním stavu. V odpovídajícím technickém stavu nejsou ani výpustná nařízení.