Podněty pro možné zlepšení krizových plánů chce předat vládě generál Petr Pavel. Nyní objíždí regiony České republiky a na besedách se zástupci různých oborů hledá postupy, které by se daly využít obecně při výjimečných situacích.

V úterý odpoledne debatoval Petr Pavel v Českých Budějovicích se dvěma desítkami odborníků z regionu, mimo jiné se zástupci hygieniků, samosprávy, Jihočeské univerzity či podnikatelů. „To největší poučení z dosavadního boje s epidemií je, že stát musí výrazně zlepšit komunikaci,“ zdůrazňuje Petr Pavel. Oceňuje, že například v jižních Čechách velmi dobře spolupracovala hygiena s vedením kraje a díky tomu měl region v některých ohledech náskok při opatřeních proti koronaviru před jinými oblastmi v republice. Vyzdvihl i to, že spolupráce krajské samosprávy s městem České Budějovice a akademickou obcí fungovala o poznání lépe než v jiných regionech.

Cvičení armády a hasičů ve Vrátě
Nad komínem ve Vrátě lítá vrtulník. Cvičí tu totiž hasiči i armáda

Obecně ale Petr Pavel upozornil, že v republice jsou při᠆pravené robustní plány pro případ povodní, na jiné krize, ať už epidemického rázu nebo třeba masivní energetický výpadek, však není stát zdaleka tak dobře nachystán. To bude jedním z obsahů dokumentu, který chce Petr Pavel v září jménem iniciativy Spolu silnější, kterou založil, předat vládě. V iniciativě jsou zastoupeni například i energetička Dana Drábová nebo diplomat Petr Kolář.

Ohledně krizových situací by generál Petr Pavel také doporučil, aby byly jasně předem nastaveny základní mantinely, ale pak byla dána větší samostatnost nižším článkům řízení. "Ukázalo se, že čím nižší úroveň řízení, tím efektivnější byl postup," zdůraznil jedno z důležitých poučení ze své cesty po regionech Petr Pavel. Poukázal také na dobrou zkušenost z ze severu Čech, kde se podařilo od počátku dobře spolupracovat s neziskovým sektorem a s podnikatelskými subjekty.

Ilustrační foto.
Krasovka v Radimi zahrozila povodní

K možnosti opětovného plošného zavedení roušek Petr Pavel zmínil, že pokud se většina epidemiologů shodne na tomto opatření, může to přinést ochranu veřejnosti. Ale vzápětí připojil, že je nutné zachovat normální život a že bude nutné vzít jako fakt, že tady koronavirus je. Například opakovaná celková uzávěra průmyslu by měla podle Petra Pavla obrovský dopad na hospodářství, možná horší, než samotná pandemie. Důležité je podle generála Petra Pavla také to, aby v kritické chvíli přestalo politické soupeření a všichni spojili své síly.

V úterý večer v Jihočeském divadle besedoval Petr Pavel také s občany.