Jezdím na kole rád, a proto bych přál podobným nazelenalým lidem, aby těsně okolo nich po hlavní silnici projel stokilometrovou rychlostí dvacetitunový náklaďák, když jedou na výlet. To je pak panečku úžasná cesta, opravdu! A že na silnici do Týna snad nikdo nejezdí podle předpisů.


Nevím, kam se těmito cestami dostaneme, když budeme neustále upřednostňovat kdejaké dubohabřiny a lipové bučiny před lidskými životy. Také neumím pochopit, že je snadné říci, ať si ti kolaři udělají stezku na druhé straně řeky. Ale to, že se na projektu vltavské cyklostezky na pravé straně řeky nadřelo nemálo lidí, už zelení nevidí anebo spíše vidět nechtějí.


Takže můžu teď za cyklisty ekologům „poděkovat“, zase budeme muset vyrazit vstříc pod rychle se točící kola náklaďáků a osobáků. Holt, co naděláme, stezka není a kvůli někomu jen tak asi nebude.