Tedy že státu patří úkoly, které občané jen těžko mohou zvládat sami.

Jsem jen laik, člověk státovědy téměř neznalý. Ale kdybych do případné debaty mohl vložit svůj názor, řekl bych, že například postihnout nelegální dovoz odpadu a zamezit mu (případů jsou desítky), to bych považoval za úkol hodný státu a případně i samosprávy.

Skutečnost je však mnohem složitější, než se laikovi zdá. Stačí pár přehozených písmenek ve jménech firem nebo zavezení odpadu někam, kam vlastně nepatří. V krajním případě nechá firma sama na sebe vyhlásit konkurz a zjistí se, že nelze viníka postihnout. Chudák stát. Zase nemůže pro občany nic udělat.

Přece jen však mám radost. A to z toho, že na tuhle jednoduchou fintu nepřišli ještě Kajínek a spol. Co kdyby se přejmenovali a tvrdili, že se svými minulými činy už nemají nic společného… Ani trochu.