Vaše návštěva historické budovy gymnázia i návraty do dob studií vám dají poznat, jak se v proměně času formuje moderní vzdělaný člověk, jenž bude schopen odborně i lidsky obstát v dnešním složitém světě.

Předkládáme vám program oslav a věříme, že si k nám, do Gymnázia J. V. Jirsíka, najdete cestu.

26.9.2008
Průvod městem (12 h)
Setkání současných a bývalých pracovníků školy – hotel Gomel

2.10.2008
Sváteční slovo a koncert sboru Mendík – kostel Sv. Václava

3.10.2008
Slavnostní ples abiturientů Dům kultury Metropol (20 h)

4.10.2008
Společné setkání abiturientů na půdě školy s prohlídkou budovy (10 h)
Setkání tříd a ročníků (10 h)
Výstava archivních materiálů, které se vztahují k historii školy
Výstava žákovských prací, materiálů Evropských programů, fotografií – Secese v Českých Budějovicích
Videoprojekce ze školních akcí

9.10.2008
Výstup na Kleť (11 h)

RNDr. Jaroslav Pustina, ředitel a učitelský sbor GJVJ