Ve čtvrtek jeli hasiči ze stanice Suché Vrbné sundat kočku z pětimetrové výšky na stromě v obci Jivno. "Vyjeli jsme včera do Jivna na kočičku na stromě, ale našli jsme spíš tygra,"s úsměvem okomentovali hasiči na svém facebookovém profilu s tím, že naštěstí to dopadlo bez zranění na obou stranách.

Požár izolace

Profesionální jednotka ze stanice České Budějovice, vyjela po vyhlášení poplachu operačním důstojníkem, k nahlášenému požáru izolace v objektu ve Vrbenské ulici v Budějovicích. Po příjezdu na místo události bylo provedeným průzkumem zjištěno, že při odřezávání šroubů pomocí autogenní soupravy, došlo ke vznícení vatové izolace na rozvodu páry. Příslušníci jednotky HZS pomocí vysokotlakého proudu, provedli dohašení doutnající izolace. Kontrolou pomocí termokamery, žádné další žhnutí izolace zjištěno nebylo.

Hrozil pád skla

Hasiči ze Suchého Vrbného vyjeli do ulice Karla IV. v Českých Budějovicích, kde bylo hlášeno nebezpečí pádu skleněné výplně na chodník. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že se jedná o prasklé sklo z nástěnné reklamy, které hrozí pádem na chodník. Hasiči prasklé sklo odstranili pomocí žebříku a jednotka se poté vrátila na základnu. Na místě přítomna hlídka Městské policie.

Požár v rozvodně a evakuace

Jednotka HZS ze stanice České Budějovice, vyjela po vyhlášení poplachu operačním důstojníkem, k nahlášenému zahoření izolace v objektu v Suchomelské ulici. Na místě události, bylo provedeným průzkumem zjištěno, že se jedná o zahoření v rozvodně vysokého napětí uvnitř budovy. Evakuace zaměstnanců, proběhla před příjezdem jednotky HZS. Odpojení objektu od elektrické energie, provedla odpovědná osoba. Po otevření dveří elektrické rozvodny bylo zjištěno, že je celý vnitřní prostor silně zakouřený. Zásah probíhal za pomoci dýchací techniky a termokamery.  Následně bylo zjištěno, že došlo ke spálení izolace kabelů uvnitř třech rozvodných skříní vysokého napětí. Po likvidaci byla provedena přetlaková ventilace vnitřních prostor rozvodny a objektu k odvětrání zplodin žhnutí. Na místo události se dostavil vyšetřovatel HZS JčK. Výše škody, stejně jako přesná příčina jsou v šetření.