„Největší zásluhy na ustanovení sboru měl mladý výpomocný učitel Stanislav Zítka,“ vypráví ledenický kronikář Jiří Cukr a cituje z archivních dokumentů z 4. května roku 1877: „Nelituje času, nedbaje svého namáhání a odporu, který obyčejně proti nové věci povstane, obcházel sousedy, by vyzvěděl, jestli možno na dostatečný počet členů spoléhati. Ujistiv se tímto způsobem, že hasičů nebude se nedostávati, svolal všeobecnou schůzi do školní budovy.“
Jak dále popisuje ledenický kronikář, zakládajícími členy nového spolku se stalo na první valné hromadě 31 občanů. Ti mezi sebou zvolili velitele Jana Leitnanta, poštmistra a pozdějšího obecního tajemníka. Na potřebné základní vybavení získal sbor od obce 220 zlatých, dalších 40 zlatých daroval císař František Josef I. Hasiči se záhy stali spolkem s nejpočetnější členskou základnou v Ledenicích.


„V roce 1882 si sbor zakoupil první čtyřkolovou stříkačku za 654 zlatých a 20 krejcarů, která měla sací rouru a 40 metrů dlouhou hadici,“ vypráví kronikář. V roce 1894 pak přibyla druhá (stála 580 zlatých). Obě byly často v permanenci, protože do roku 1900 zasahovali ledeničtí hasiči u třicítky požárů a několika větších či menších povodní.


Významnou osobností sboru byl Václav Makovec, povoláním učitel, který ve sboru působil jako jednatel, pokladník a později jako velitel. Mimo jiné založil spolkovou kroniku, kterou řadu let vedl a která byla za precizní zápisy několikrát oceněna, mj. na Jubilejní zemské výstavě v Praze roku 1891.
První motorovou stříkačku Ledeničtí zakoupili v roce 1929 a zároveň začali budovat novou zbrojnici, protože dosud jim sloužily jen malé prostory na radnici. Hasičárna byla dokončena o rok později a stavěla se také druhá menší v místní části Na Hradě.


„V této době měl sbor již 162 členů a velitelem byl už dvacátou sezonu Adolf Kadleček. Ve třicátých letech získal sbor také první automobil,“ dodává Cukr s tím, že dnes mají ledeničtí hasiči dva vozy a jednají o koupi nového.


V 80. letech prošla nevyhovující hasičárna radikální přestavbou a vznikla i hojně využívaná klubovna.


Nejstarší, dosud fungující spolek v obci a zároveň jeden z nejstarších SDH v celé republice, dnes čítá přes 220 členů, včetně žen a dětí, a může se pochlubit řadou kolektivních i individuálních trofejí. Nejčerstvější je třetí místo dorostenky Lenky Tomandlové na Mistrovství České republiky z letošního července.