Obor s názvem Civilní nouzová připravenost spadá do studijního programu Ochrana obyvatel a absolventy připraví na to, jak řídit, plánovat a řešit mimořádné krizové události a jak postupovat při situacích ohrožení obyvatelstva.

Jako externí učitelé se na výuce podílejí i příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. „Máme už dlouholetou spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity. Pro nový obor zajišťujeme jak přednášky, tak i semináře a exkurze na hasičský záchranný sbor a na operační středisko,“ řekl náměstek pro úsek prevence a civilního nouzového plánování HZS Jihočeského kraje Ladislav Karda.

Z praktických úkolů na studenty čeká například zpracování dílčích částí havarijního nebo krizového plánu kraje.

Příjímací řízení do nového dvouletého oboru, které má písemnou a ústní část, se uskuteční v srpnu.