Dvoudenní cvičení platí i pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost a vůbec ne pro občany. Podle scénáře musel havarijní štáb elektrárny řešit jednu z nejhorších možných havárií spojenou s fiktivním únikem radioaktivních látek do životního prostředí. Přivést elektrárnu do nejhoršího stavu je velmi složité. „Předpokládá to vyřazení klíčových bezpečnostních systémů i jejich záloh. Ale i tyto velmi nepravděpodobné situace musíme umět řešit a elektrárnu stabilizovat,“ vysvětlil temelínský ředitel Jan Kruml.

Ve čtvrtek je v plánu procvičování odběru vzorků nebo měření radioaktivity v okolí elektrárny. Podle mluvčího elektrárny Marka Svitáka připravil ČEZ v Temelíně na letošek devět cvičení zaměřených i na technologické, ekologické události či požáry.