Monitoring havranů zahájili v těchto dnech vědci z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, ochranáři z magistrátu města České Budějovice a umělci z kreativního centra Rabenštejnská 2020. Společně se dohodli, že budou dlouhodobě havrany sledovat, zkoumat jejich chování a monitorovat pohyb prostřednictvím kamer, vysílaček a značek.

Výsledky zkoumání pak budou veřejnosti představeny kreativními prostředky tak, aby lidé získali celistvý a atraktivní pohled do komunity havranů. „Havrani vyvolávají v lidech různé emoce. Tím, jak se více přibližují k lidským sídlům, mohou některé obyvatele obtěžovat hlukem a nepořádkem. Jiní lidé je zase radostně přijímají mezi své sousedy jako součást divoké přírody“ říká ornitolog katedry zoologie Přírodovědecké fakulty JU Petr Veselý. Sám vede vědecký tým, který bude havrany sledovat a ozřejmovat chování těchto krkavcovitých ptáků. V první fázi budou vědci sledovat společenské chování havranů kamerami a vysílačkami a následně budou provádět experimenty popisující jejich kognitivní schopností přímo v centru města.

Náměstek primátora Ivo Moravec, který má v Českých Budějovicích na starosti životní prostředí a správu veřejných statků k tomu dodává: „Z mého pohledu je hnízdící společenství havranů v centru města raritou v celé České republice a i když vnímám, že se některým lidem jejich chování nemusí zamlouvat, jsem moc rád, že tu vznikla iniciativa, která bude život havranů lidem přibližovat poutavou formou a lidé pak mohou havranům více porozumět“. David Veis z kreativního centra Rabenštejnská 2020 k tomu dodává: „Není náhodou, že největší hnízdiště mají havrani vedle Rabenštejnské věže, kterou se snažíme oživit kulturou. Těším se, až budeme v létě otevírat Havraní náměstí a havrani budou váženými hosty v první řadě. Myslím, že si budeme rozumět, máme totiž podobnou mentalitu.“ Živý pohled do hnízda mohou lidé sledovat na webových stránkách Přírodovědecké fakulty JU, kreativního centra nebo města České Budějovice: http://havrani.rabenstejnska.cz/