Projektem, do kterého se kromě jižních Čech a Dolních Rakous zapojilo také západní Maďarsko a jihozápadní Slovensko, se podařilo oživit přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotní péče.


Tým Healthregio se zaměřil na problémy a potřeby příhraničních regionů. „Jihočeský kraj je po vstupu do Evropské unie místem, kde se často spekuluje o odchodu lékařů a sester do zahraničí, převážně Rakouska a Německa, a současně o přílivu pacientů z těchto zemí do regionu,“ zdůraznil vedoucí projektového týmu českobudějovické nemocnice MUDr. Petr Petr.


„Práce na projektech typu Healthregio a v budoucnosti Healthcross je proto velmi potřebná. Především je nutné se zaměřit na komunikaci lékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví, organizátorů zdravotní péče i zúčastněných politiků,“ dodal Petr.


Závěry projektu a navrhovanými společnými opatřeními by se měl zabývat Brusel. Hospodářský význam a inovační strategie na něm již nyní udělením ceny Eurorogio vyzdvihla dolnorakouská vláda.