Sladká pozornost s rozměry 80 x 40 x 10 centimetrů konkrétně ztvárňovala nové nádvoří s fontánou, amfiteátrem a přilehlými budovami. Pochutnali si na ní žáci i vedení školy.

Nové nádvoří, jehož vybudování je vyvrcholením 3,5leté rekonstrukce obchodní akademie, začalo po slavnostním přestřižení pásky sloužit studentům jako relaxační prostor, kde se mohou scházet. „Gratuluji vám k tomuto areálu a přeji vám, abyste si jej hezky užili. Zároveň vám přeji co nejlepší vstup do nového školního roku,“ pozdravila studenty Stráská.

80 z 90 milionů na rekonstrukci šlo od kraje, coby zřizovatele

Studenty přivítal i ředitel obchodní akademie Pavel Sekyrka a i on jim popřál mnoho úspěchů. Zároveň připomněl, že celkové náklady na uvedené úpravy dosáhly 90 milionů korun. Z toho 80 milionů šlo z prostředků kraje, který je zřizovatelem školy, a 10 milionů získali z jiných zdrojů. „Kromě již zmíněné rekonstrukce nádvoří mohu například jmenovat úpravy učeben, toalet, jídelny a vybodování půdních vestaveb, bytu pro začínajícího učitele či střešní terasy,“ upřesnil.

Nové nádvoří, stejně jako již dříve dokončenou školní jídelnu, mohou využívat i studenti Střední zemědělské školy Písek, se kterou obchodní akademie budovu sdílí.

Zahájení školního roku 2019 až 2020 v JčK - statistika

*Celkem nastoupí 2. září 2019 do základních a středních škol na jihu Čech 83 000 žáků
*Z toho 6 600 prvňáků na ZŠ
*Jihočeský kraj v současné době zřizuje 124 škol a školských zařízení
*Do nich nastoupí celkem 23 200 žáků
*Do prvních ročníků krajem zřizovaných středních škol nastoupí 6 500 žáků, 2/3 do maturitních a 1/3 do učebních oborů
*Údaje jsou zatím orientační, přesná čísla má krajský odbor školství k dispozici vždy až v říjnu po vyplnění zahajovacích výkazů ze škol

JčK