Rozhodnutí je vydáno z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených déletrvajícím suchem v důsledku vysokých teplot a dlouhodobé absence dešťových srážek.

Jihočeský kraj tak reaguje na návrh HZS Jihočeského kraje, který v posledních dnech řeší extrémní nárůst požárů v přírodním prostředí.

Platnost: od 9. dubna 2020 od 12 hodin do odvolání.
Vymezení území: celé území Jihočeského kraje.
Omezení a opatření:
a) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení
b) rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek) na místech uvedených v článku 3 nařízení kraje

Vendula Matějů, HZS JČK