Provozovatelé automatů patřící pod ABPU si podle něj společně nastavili přísnou seberegulaci nabízených produktů i samotného prodeje, které doposud tuzemská legislativa nijak neřeší. Jedním z kroků, které Ulman v rámci ABPA prosadil, je zavádění čteček pro ověření věku nakupujících v automatech, aby zabránil nákupu nezletilých.

V Českých Budějovicích jsou automaty spadající pod asociaci například v Tescu a u obchodního domu Prior. „Je ale možné, že tyto ještě nejsou čtečkou občanských průkazů osazeny. Členové asociace je totiž osazují postupně podle frekventovanosti a vytíženosti míst. Právě Jihočeský kraj by měl být další v pořadí a čteček se automaty jistě brzy dočkají,“ uvádí s tím, že jde v současné době o jednu z nejméně vytížených oblastí v republice.

Milníky Vojtěcha Ulmana
7 let – nákup prvních akcii (AAAauto a O2)
16 let – studium ve Virginii, USA, a prodej Magic the Gathering přes Ebay
17 let – návrat do ČR a příprava na první hypotéku, robotická soutěž
18 let – nákup a kompletní rekonstrukce bytu pouze s pomocí YouTube manuálů, následně pronájem
19 let – maturita a první firma (Autoservis)
20 let – cesta kolem světa, založení e-commerce a dropshipping firmy v USA, studium na MFF UK; po návratu založení firmy LitCBD: financování a realizace indoor pěstírny CBD v České republice
23 let – založení Asociace za bezpečné prodejní automaty (ABPA) s cílem prevence v oblasti kanabinoidů a samoregulace prodejců THC, CBD a HHC kvůli zatím neexistující legislativě

Kdy a za jakým účelem vznikla ABPA? Jak se vyvíjí její práce?

Asociace za bezpečné prodejní automaty (ABPA) sdružuje majitele prodejních automatů s konopnými produkty. V těch dnes lze zakoupit například CBD květy, CBD oleje, extrakty z kanabinoidů pro vaporizéry. Cílem asociace, kterou jsem v prosinci 2022 založil, je především takzvaná harm reduction, tedy vzdělávání veřejnosti ve správném používání těchto produktů za účelem prevence a seberegulace. V tom se Asociace ideově shoduje s vládou ČR a jejím novým akčním plánem na regulaci psychomodulačních látek. Členové ABPA se proto zavázali k přijetí etického kodexu, který nastavuje přísná pravidla a omezení toho, co a v jaké formě mohou v automatech prodávat.

Automaty s produkty z HHC, CBD a kratomem v jižních Čechách.
HHC. Droga, nebo léčivá látka? Zákaz je dle odborníků nesmysl, regulace nutná

Zabýváte se zejména dobrovolnou regulací výrobků s HHC, CBD v automatech. Kolik je takových distribučních míst v ČR, z toho v Jihočeském kraji? Kolik z majitelů těchto míst spadá pod asociaci?

V České republice se nachází přibližně 200 automatů, pod ABPA jich spadá na 150. Ty asociace postupně vybavuje čtečkou občanských průkazů, aby zabránila nákupu produktů nezletilými. Co se týče Jihočeského kraje, v něm se jich nachází přibližně 17. Pod ABPA jich spadá okolo 12. Nejčastěji pak v Budějovicích, tady jsou například automaty členů CBDTherapy nebo HempBox.

Z automatů spadajících pod vaši asociaci zmizel kratom. Proč?

Neprodávat kratom v automatech bez ověření věku je jeden z bodů etického kodexu, k nimž se členové ABPA zavázali v rámci etického kodexu. Stejně jako je tomu u HHC bonbonů, u kratomu může při nepoučeném užívání dojít ke konzumaci nadměrného množství, což může následně vést k nepříjemným stavům u uživatelů. V asociaci dbáme na ochranu spotřebitele, proto jsme podobným situacím chtěli předejít.

S Deníkem si o kratomu popovídal provozovatel e-shopu realkratom.cz třiačtyřicetiletý Daniel Katanik.
Kratom nepatří dětem do ruky. Automaty by zrušil i přední český distributor

V jaké fázi je umisťování čteček občanských průkazů? Jak to bude fungovat v praxi?

Aktuálně je čtečkami občanských průkazů vybaveno přes 20 procent prodejních kiosků spadajících pod ABPA. Nově jsme také spustili pilotní testování automatu se systémem dvoufázového ověření totožnosti - ten pomocí umělé inteligence nasnímá a srovná obličej nakupujícího s použitým občanským průkazem, aby zabránil zneužití cizího dokladu totožnosti nezletilými. Další možností, která je používána třeba v Rakousku, je autentizace uživatele skrze ryze bezhotovostní platbu kreditní kartou, kde přístroj ověřuje věk jejího vlastníka.

Jaký je podle vás zásadní problém produktů s HHC, CBD – démonizování? Nedostatečná informovanost veřejnosti? Regulace? Nemáte obavy, že se tyto látky dostanou na avizovaný seznam zakázaných psychomodulačních látek?

Jsme toho názoru, že dospělí jedinci mají právo na svobodu rozhodování o tom, co chtějí užívat, a že je prodej těchto látek etický, pokud jsou řádně dodržována pravidla a předpisy. Kanabinoidy vnímáme na stejné úrovni jako alkohol či tabákové výrobky, a měly by proto podléhat regulacím - ty ale aktuálně pro HHC neexistují. Proto jsme jejich prodej konzultovali s odborníky na protidrogovou politiku i ze zdravotnictví a založili asociaci za bezpečné prodejní automaty s cílem nastavit jasná pravidla v rámci prevence, než bude tato problematika ošetřena legislativně.

S vládními odborníky se shodujeme na tom, že stejně jako u alkoholu či tabákových výrobků je i zde správnou cestou přísná regulace, nikoli prohibice - domníváme se, že by to byl nešťastný krok čelem vzad. Psychomodulační látky jsou v tomto ohledu zářným příkladem. Látky z trhu nezmizí, pouze je nahradí jiné a přesunou se na černý trh. A to nechce nikdo z nás. Proto jsme pro povolení prodeje v automatech v rámci psychomodulačních látek za určitých podmínek, jako je právě čtečka věku, eventuálně licence jako v případě CBD, jasně daná selekce produktů, testování na těžké kovy a plísně či třeba pravidla vizuální podoby obalových materiálů zboží. Tyto kroky dobrovolně přijali všichni členové ABPA v rámci seberegulace, než budou ošetřeny legislativně.

O závislostech jsme hovořili s lékařem a psychoterapeutem Vojtěchem Prášilem přímo v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr na Českokrumlovsku.
Kratom je nebezpečný, ovlivňuje játra i tep, tvrdí lékař z Červeného Dvora

Jak vysoké jsou náklady s umisťováním čteček na automaty? Chováte se zodpovědně, i když je volný prodej v budoucnu nejistý. Myslíte, že jde o vratnou investici, vyplatí se to?

Naším cílem je v prvé řadě takzvaná harm reduction, tedy vzdělávání veřejnosti ve správném používání těchto produktů za účelem prevence a seberegulace. Bylo nám od začátku jasné, že legislativní zakotvení nových kanabinoidů je běh na dlouhou trať. Právě proto jsme si v rámci asociace nastavili přísná pravidla, abychom nejen ukázali, že prodávat lze eticky a bezpečně, ale že i jako provozovatelé automatů cítíme zodpovědnost za bezpečí našich zákazníků. Osadit kiosky čtečkami občanek, testování produktů na plísně a těžké kovy i další kroky, které jsme v rámci seberegulace zavedli, jsou rozhodně velkým výdajem z naší strany, který po nás není nijak vyžadován. Pokud by nakonec došlo k zákazu HHC, znamenalo by to pro nás značnou finanční ztrátu v řádu milionů korun - právě etická stránka a harm reduction jsou ale pro nás důležitější. A někdo jít příkladem musí.

1
Jak žije žena konopné planety na jihočeské vesnici

Dodáte ještě něco zásadního? Fakta, která by měla zaznít?

Myslím, že je ve společnosti velmi zkreslené a jednostranné vnímání psychomodulačních látek. Zatímco na kanabinoidy a jiné substance se lidé standardně dívají mezi prsty a odsuzují je, návykové látky jako alkohol či tabák bereme jako společenskou samozřejmost. Přitom podle souhrnné zprávy o závislostech v ČR z roku 2022, kterou vydal Úřad vlády, je ročně hospitalizováno pro úraz pod vlivem návykových látek přibližně 14 až 15 tisíc osob ročně - v naprosté většině ale pod vlivem alkoholu. Pro srovnání - pod vlivem nelegálních drog (kam v této analýze spadají i kanabinoidy) je ročně evidováno asi 260 úrazů. Ročně je hlášeno 4,5 tisíce nehod pod vlivem alkoholu a asi 300 nehod pod vlivem nelegálních drog.

CBDmaty v Českých Budějovicích.
Na prodeji konopí z CBDmatu není nic amorálního. Pomáhá už i lidem na jihu

Výdaje VZP na léčbu poruch
Za období 2018–2021 byla získána data týkající se výdajů Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) na péči v oblasti závislostního chování. Náklady na léčbu poruch spojených s užíváním návykových látek dosahovaly v r. 2021 celkem 1 134 mil. Kč, z toho 3,1 mil. Kč tvořila léčba poruch spojených s užíváním tabáku, 735,4 mil. Kč s užíváním alkoholu, 32,2 mil. Kč s užíváním sedativ/hypnotik a 363,1 mil. Kč s užíváním nelegálních drog

Míra užívání drogy vs alkohol
Nelegální drogu užilo alespoň jednou v životě 27,2 % obecné populace ve věku 15+ let (35,7 % mužů a 19,1 % žen). Nejčastěji šlo o konopné látky – v životě je zkusilo celkem 23,8 % dotázaných (31,8 % mužů a 16,2 % žen) starších 15 let. Oproti tomu u stejného vzorku podle F2F části Národního výzkumu užívání návykových látek 2020 konzumovalo alkohol v posledních 12 měsících celkem 80,1 % respondentů (88,0 % mužů a 72,5 % žen). Kouří přibližně třetina dospělé české populace (30–34 %), dvakrát více mužů (přes 40 %) než žen (přibližně 20 %), přibližně 20 % dospělé populace kouří denně. Míra denního kouření je nižší v populaci ve věku 15–24 let a 65+ let (cca 15 %). Muži nejčastěji kouří 15–24 klasických cigaret denně, ženy 5–9 cigaret denně.

Úmrtnost
Ročně na nemoci způsobené kouřením zemře 16–18 tis. lidí, což je přibližně pětina úmrtí v ČR a 50 osob denně. Kouření lze přičíst přibližně 80 % případů rakoviny plic a chronické obstrukční plicní nemoc

Zdroj: Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2022 – Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, dostupné online ZDE