V březnu 1924 připomněly všechny české místní listy různého politického zaměření čtyřicet let působení Národní jednoty pošumavské (NJP). List Republikán z 20. března 1924: „Rok letošní jest jubilejním rokem NJP, jež dovršuje letos čtyřicátý rok své práce konané ve prospěch českých menšin v jižních a západních Čechách.“ Ve městě byla NJP založena v roce 1884 jako spolek pro národní, kulturní a hospodářské povznesení českého obyvatelstva v poněmčených krajích, coby odbočka ústřední NJP. Zejména zakládala a vydržovala české školy, knihovny a čítárny. Byla založena jako reakce na vznik německého svazu Böhmenwaldbund, který byl ustanoven ve městě v roce 1883.Budějovice před 100 lety perem Jana Schinka.Budějovice před 100 lety perem Jana Schinka.Zdroj: Deník/ Redakce

V roce 1901 měla NJP ve městě 685 členů platících příspěvky, roku 1904 členů 800 a v roce 1914 před 1. světovou válkou již 1000 členů. Do té doby se na radnici a v úřadech mluvilo převážně německy. Pro zajímavost: příspěvek 150 korun poslala národní jednotě i stolní společnost Habakuk z restaurace U Města Krumlova.

Přespolní běh měl start a cíl u budějovického nádraží.
Budějovice před sto lety, díl 6. Přespolní běh od nádraží k Slaměnému dvoru

Podmínky před válkou a po roce 1918 v republice se lišily nejen úředním jazykem. Knihovna a čítárna NJP sídlily od roku 1897 v patře hostince U Kapra v Široké. Potom na náměstí ve dvorním traktu hotelu U Tří kohoutů, který v roce 1902 vyhořel, a knihovna se proto přestěhovala do Malého pivovaru ve Vídeňské ulici (Karla IV.). Jeho majitelem byl Němec, který nesnesl na svém domě český nápis. NJP tak musela umístit poutač na druhý roh ulice na barvířský dům (U Smetanů). Český nápis nedovolil, ale peníze za nájem od české NJP mu nevadily.

V roce 1901 oznámila NJP zahájení kursu pro analfabety a chybně píšící. Přihlásilo se osm analfabetů a dvanáct těch, kteří se chtěli zdokonalit v pravopise. Při zahájení kursu ale nepřišel žádný analfabet a jen devět na pravopis…

"U Smetanů" na rohu Kněžské a Karla IV.
Budějovice před sto lety, díl 5. U Smetanů byla banka, Broukárna i Tuzex

Expozitury knihovny a čítárny byla zařízeny Na Linecké předměstí, v Mladém a Suchém Vrbném. Do Čtyřech Dvorů zajížděla ambulantní (přenosná) knihovna NJP. Mezitím sídlila NJP v Divadelní. Za německé okupace v letech 1939 až 1945 byla NJP zakázaná. Potom obnovila v trochu jiné podobě činnost, ale záhy v roce 1951 rozpuštěna. Školy, které NJP postavila, pořád ještě stojí, byť někde bez žáků.

Autor: Jan Schinko