„Je povinnost je uchovávat po dobu třiceti dnů od skončení voleb. Je totiž možné, že soud 
v případě nějakých nejasností nařídí jejich přepočítání," řekla Alena Karvánková. „Jsou zapečetěné tak, aby se 
k nim nikdo nedostal a nemohl je nějak pozměnit," doplnila.

Po uplynutí zmíněné lhůty pak hlasovací lístky i úřední obálky čeká stejný osud ty lístky, které lidé při volbách nevyužili. Obálky i lístky se zničí přesně podle pravidel stanovených zákonem. „Jedinou výjimkou jsou tři sady prázdných hlasovacích lístků, které se archivují," dodala Alena Karvánková.