Naše literární klání o zajímavé ceny se dělí na pět kol, každé kolo má své téma. Dnešní práce mají podtitul Karel IV. by se divil aneb Co by bylo jinak, kdyby tehdy byl internet. Téma na příští měsíce je: Dejte mi šanci, chci makat aneb Skutečně se peníze vydělávají prací?

Po uzávěrce každého měsíčního kola následuje vyhodnocení soutěžních prací – předvýběr je na redakční porotě, o konečném vítězi rozhodnou čtenáři hlasování na webu Deníku.

Každý vítěz pro svou školu vyhraje exkurzi do Jaderné elektrárny Temelín na náklady partnera projektu. Autor vítězné práce tak získá pro svých 30 spolužáků s pedagogickým doprovodem unikátní příležitost dostat se do míst, kam běžný návštěvník nemůže.

Pro absolutního vítěze ze všech pěti kol je připraveno další překvapení. Rozhodovat budou hlasy v měsíčním hlasování.

Příští téma je: Dejte mi šanci, chci makat aneb Skutečně se peníze vydělávají prací?. Práce o rozsahu maximálně 1 strany A4 posílejte na e-mail marketa.trubkova@denik.cz, případně je doručte do nejbližší redakce Deníku.

O vítězi třetího kola hlasujte do pondělí 6. 6., 20 hodin, v anketě na konci tohoto článku.

Studentské příspěvky

1. Lajky pro Karla IV.

www.facebook.com

Karel IV.
Přezdívka: Otec vlasti
Narozeniny: 14. 5. 1316
Bydliště: Hrad, Praha
Povolání: král a císař
Stav: ženatý
1333 Karel se cítí zvědavě
Můj otec mě jmenoval markrabětem moravským, doufám, že tak nasbírám zkušenosti pro mou pozdější vládu.
23 736 lajků; 53 komentářů

1335 Karel se cítí šťastně
Do Prahy přijela i má manželka Blanka. Všichni dvořané obdivují její nádherné francouzské róby.

24. 5. 1335 Karel se cítí nádherně
Dnes se mi narodila má první dcera Markéta!!
241 739 lajků;

21. 11. 1344
Dnes jsem s mým otcem Janem a arcibiskupem Arnoštem z Pardubic položil základní kámen svatovítské katedrály. Držme Matyáši 
z Arrasu palce, ať se mu povede.
54 847 lajků

26. 8. 1346 Karel se cítí smutně
S lítostí Vám oznamuji, že dnes padl v bitvě u Kresčaku můj otec, český král Jan Lucemburský. Byl to velký hrdina, který se nebál boje a rval se jako lev i přes svůj zdravotní stav.
45 987 lajků; 135 komentářů

2. 9. 1347 cítí se šťastně
Dnes jsem byl korunován českým králem! Prosím Boha, abych byl dobrým a spravedlivým králem, jenž povede země k prosperitě.
359 736 lajků; 13 825 komentářů

7. 4. 1348 přidal Karel příspěvek – cítí se natěšeně
Mám dobrou zprávu pro všechny studenty, právě jsem založil univerzitu v Praze!
156 734 lajků; 365 komentářů

28. 11. 1378 cítí se odevzdaně
Cítím, že už se blíží můj konec. Trápí mě dna a ještě k tomu jsem si zlomil krček stehenní kosti a dostal zápal plic.
Česká země, nedej se, nikdy se nepoddávej!

HENRIETTA OTTOVÁ
Gymnázium J. V. Jirsíka Č. Budějovice

2. … a Václav nestačil přijímat žádosti o přátelství

Každý Čech zná příběh největšího Čecha Karla IV.
A ti, co ho neznají, si ho mohou vygooglit na internetu. Tak dnes hledáme informace, tak je i šíříme a sdílíme. Virtuálně. Protože je internet vládce dnešního světa, mohl by se měřit 
s vládcem České země ve 
14. století. A proto chci vyprávět o tom, jaké by to asi bylo, kdyby za Karla IV. existoval internet.

Jen co se Elišce narodil Václav, věděl o tom každý bulvár. Jan Lucemburský se už pyšnil jeho fotkou na facebooku. Václav byl ovlivněn internetem už odmala. Pomalu nestačil přijímat žádosti o přátelství. Jeho otec po čase musel vyrazit do boje, a tak nechal svou ženu a děti doma. Jindřich 
z Lipé byl starý žárlivec a za Boha neuhnal na seznamce žádnou ženskou. Eliška Jindřicha dobře znala a raději
s dětmi odjela na Loket. Jen co se král Jan vrátil z boje, hned věděl, kde má svou rodinu hledat. Eliška totiž přidala fotku na instagram, kde označila i místo, na kterém byla fotka vyfocena.

Jan trval na tom, že jeho syn pojede do Francie za tetou, která ho vychová. Václav nevěděl, co s ním bude. Celou cestu si na google překladači vyhledával francouzská slova. Časem ho to omrzelo, tak se vyptával otce, co ho čeká. Čekala ho budoucí francouzská nevěsta Blanka. Václav si ji našel na facebooku a nezdála se mu příliš hezká. Když ji ale poznal, měl ji docela rád. Vlastně o kapku víc rád než poslední vydanou videohru.

Čas utíkal velmi rychle a Václav byl přejmenován na Karla. Následovala cesta do Itálie, kde musel válčit po boku svého otce. Jednou ho tam čekala otrávená snídaně. Zdála se mu hezká, tak si ji nejprve vyfotil a posílal přátelům. Zrovna když vybíral správný filtr, snídani mu sežral pes. Měl štěstí. Na wikipedii si hned našel,
o jaký jed se jednalo.

Když se vrátil do Čech, jeho matka Eliška už zemřela. Po čase za Karlem přijela Blanka, která také skonala. Byl toho plný internet. Bulvár se nemohl nabažit, když zjistil, že Karel už má třetí ženu!

Přišel čas korunovace, ale koruna nikde. Karel si vyhlédl docela pěknou na Aukru a taky na Bazoši.

Všichni říkali, že to byl dobrý vládce, protože díky němu byl internet dostupný všude a v katedrále sv. Víta byla dokonce wi-fi zdarma. Díky němu také vznikla aplikace Karolinum online, takže jste se mohli učit 
v pohodlí domova.

Myslím, že takový příběh by nebyl dobrý na to, aby vstoupil do dějin. Jsem ráda, jako všichni Češi, že nás zastupoval tak moudrý král a císař, který řešil problémy naší země a nestaral se o to, kolika lidem se líbí jeho profilová fotka. Je jen málo lidí v dnešní době, kteří by ho dokázali zastoupit. 
A Karel? Naučili bychom ho s počítačem? Věřím, že ano, ale to by naše země nebyla taková, jaká je dnes.

TEREZA MASOJÍDKOVÁ
SUPŠ sv. Anežky České Český Krumlov

3. Může za to internet!

Píše se rok 1357. Praha za vlády Karla IV. jen vzkvétá. Život poklidně plyne, obchod se těší nebývalému rozmachu a v centru města vyrůstá jeden architektonický skvost za druhým. Vše se zdá idylické. Zanedlouho však přichází blesk
z čistého nebe v podobě nabídky na zavedení internetu, na kterou císař 
v zájmu hospodářského rozvoje kývne. Netuší, že mu přinese spíše strmý pád dolů.

1. den
Ačkoliv je internet ve městě zaveden pouze několik dní, jeho negativní dopady na sebe nenechaly dlouho čekat. Lidé zahálejí, práce stojí, město chřadne, a i když byl král na tyto skutečnosti často upozorňován, plně si je zatím nepřipouští. V naději na zlepšení situace se rozhoduje uspořádat bál, kde si od tohoto vynálezu všichni odpočinou. Volá služebného, který mu má pomoci s organizací. „Ty, popadni tužku, popadni papír a piš si!" přikazuje a hned na to začíná s diktováním jmen jeho významných přátel. „Ale, pane králi, neblázněte! Nač tolik úsilí? Stačí všem poslat pozvánku z vaší zbrusu nové 
e-mailové adresy!" jak řekl, tak učinil a Jeho Veličenstvu nezbývá nic jiného než čekat, jaká bude účast.

2. den
Hned z rána dostává Karel chuť na procházku pražskými ulicemi. Jelikož se chce vyhnout jakékoliv pozornosti zdejších drben, schovává svou identitu za přestrojení vysoko postaveného měšťana. Za doprovodu rovněž přestrojené stráže se vydává napříč centrem. Během pár okamžiků ho však čeká nemilé překvapení. Lidé si na něj z oken ukazují, mávají mu, omdlévají a snaží se k němu dostat blíž. Velí k útěku. Jakmile se dostává do bezpečného útočiště, soptí: „Jak je to možné! Hrom do čepice, tedy do koruny!" Vtom se zpoza rohu zjevuje sluha, celý sklíčený. „To já, odpusťte, Veličenstvo.
Založil jsem vám facebookový profil, kam jste nutně potřeboval fotku, tak jsem jednu bez vašeho vědomí pořídil. Zřejmě vás z ní poznali," přiznává se. „Zřejmě?!" běsní Karel a vybíhá za sluhou.

3. den
Následující den se nese 
v duchu povinností. Jednou z nich je i doručení plánů výstavby nového mostu, který se má klenout přes řeku Vltavu. Karel nechává přivést posla, jenž má zprávu doručit na příslušný úřad. Předává mu dokumenty a jde se věnovat dalším restům. Po jejich dokončení prochází chodbou a zaujatě prohlíží obrazy visící na stěnách. Když dochází na její konec, nahlíží do pootevřených dveří. V místnosti, do níž vedou, sedí posel 
s nohama na stole. Do císaře vjíždí zlost: „Co tady provádíš, ty kůže líná? Což nedal jsem ti cosi doručit?!" Posel se staví, upravuje a klidně praví: „Nezlobte se, Veličenstvo, nezlobte. Pilný já byl jako včela! Neb nechtělo se mi tolika kroků vážit, použil jsem internet. Plány jsou zaslány, vaše žádost o výstavbu přijata, není tedy důvod k zuření."

4. den
Po probuzení Karel zatouží okusit ono kouzlo internetu, které doslova pobláznilo jeho služebnictvo. Ač původně nebyl jeho příznivcem, pouhých pár hodin dokázalo vše od základu změnit. I velevážený panovník mu propadá. Začíná odkládat královské povinnosti na dobu neurčitou, straní se společenských událostí pořádaných bohatými šlechtickými rody a zkrátka činí všechno to, co dosud odsuzoval.

Čas s internetem ubíhá dvakrát tak rychleji a král Karel se ocitá na sklonku svého života. Na smrtelném loži se svých nejbližších dotazuje, asi pro pocit zadostiučinění, co vše za sebou zanechá. Hřeje ho krásný pocit, když vypravují o jeho mládí a studiu, které absolvoval. Ale poté, co přichází řeč na jeho přínos milované Praze, je nesmírně překvapen. „A co mé stavby? Co se s nimi stalo? Co mé plány? Proč k nim nedošlo?" táže se zděšeně. Přítomní jen klopí hlavy. Zavládlo ticho. To přerušuje až jeden ze sluhů: „Může za to internet!" Král se rozpomíná. Po jeho líci se kutálí velká slza. „Moji drazí, slibte mi, že neuděláte tutéž chybu," říká a s těmito slovy zároveň naposledy vydechuje. Po týdnech smutku se většina Pražanů shodla na tom, že kdyby nebyl internet, mohlo být všechno úplně jinak, neboť král Karel IV. měl dle nich potenciál a ambice udělat z Prahy významnou evropskou metropoli.

KATEŘINA NĚMCOVÁ
Obchodní akademie Písek

4. Máš profil, má nastávající?

Velkým, možná největším tématem dneška je internet. Nikdo z nás si už bez něj svůj život nedokáže představit. A to rozhodně nemluvím jen o počítačích a mobilních telefonech. Díky internetu je i vaše lednička dost možná chytřejší než vy. Ale bývaly i doby, kdy lidé bez internetu žili a přežili.


Představme si, že by třeba karolínská Praha byla protkána internetem. Jak moc by to lidem ovlivnilo život? A vypadaly by naše dějiny tak, jak vypadají teď? Jedna z věcí, kterou nám, lidem dnešním, internet vzal, je nevědomost. Když něco nevíme, „vygooglíme" si to. Chceme zjistit, jaký je ten člověk, najdeme si ho na facebooku. Je to snadné. Ale představme si, že by si Karel IV. nejprve prohlédl facebookové profily svých nastávajících, než si je vzal. Nebo hůř, ony si prohlédly ten jeho. Mám dojem, že by se hodně divil. Internet je snad nejinformovanější věc na světě. Vlastně je informovanější než cokoli, co se kdy objevilo v tomto vesmíru. Nepochybuju, že díky internetu by lidé věděli výsledek bitvy u Kresčaku dříve než samotný Karel. Ještě by bojoval a už by mu chodily kondolence.

Ale abych nebyla k internetu jen kritická. Určitě by jim usnadnil život, jako ho usnadňuje nám. Neuvěřitelně by jim zjednodušil komunikaci. Místo několika týdenních výprav poslů by prostě jen poslali zprávu a hotovo. Největší přínos by měl internet pro prostý lid. Už žádné nevydařené úrody.
Prostě by si našli předpověď počasí a věděli, co je čeká. Dost možná by se dokázali připravit na mor, kdyby věděli, že se šíří. Internet by jim rozhodně umožnil styl života rovnocenný s tím naším. Ale byl by lepší? Bylo lidstvo tehdy na internet připraveno? Byli jsme na něj připraveni my? Nepřišel předčasně?

KATEŘINA BRŮŽKOVÁ
Gymnázium Česká Č. Budějovice

5. Pošli posly? Ne, mail!

Napadlo vás někdy, jak by to asi vypadalo ve 14. století, kdyby byl internet? I kdyby internet existoval, nebyl by k dostání. Počítače nebyly. Ale dobře, budeme tedy počítat s tím, že Karel IV. vlastnil plně funkční počítač s internetem. Snad nikdo si nedokáže představit to množství výhod. Pokud Kája psal dopis, trvalo několik dní, než byl doručen. Při použití internetu by byla zpráva příjemci doručena za několik vteřin. Pokud by chystal oslavu, nemuseli by poslové zprávy vyhlašovat, Karlík by akci založil na facebook a hosty by pár kliknutími pozval. A co takhle nějaké vojsko s přístupem k internetu? Armáda připravená k boji vybavená zbraněmi a mobilními zařízeními. Přesněji, mobil by měli jen velitelé. Probíhal by ukrutný boj na život a na smrt a náhle si nějaký vojenský pozorovatel všimne, že se nepřátelský oddíl proplížil spojencům do jejich řad. Rychlá SMS zpráva a je to! Vojsko změní formaci a je připraveno na útok nepřítele.
 Internet by se dal využít jistě k mnoha dalším účelům, třeba k obchodu. Vše by probíhalo mnohem rychleji a zboží by se dalo objednat na dálku. 
 Mám velký respekt k lidem žijícím ve 14. století, že dokázali tohle všechno řešit bez přístupu k internetu, který by mnoho věcí neskutečně ulehčil. Dokážeme se my obejít bez internetu? Buďme upřímní, je součástí života mnoha z nás a život bez něj si dokáže jen málokdo představit.

VÁCLAV MATTANELLI
VOŠ, SŠ COP Sezimovo Ústí

Redakci Deníku se podařilo v archivu objevit jediný dochovaný screen z Facebookového profilu Karla IV.

Screen z Facebookového profilu Karla IV.