I přes tuto tíživou personální situaci nemocnice navýšily kapacity odběrových míst, aby zkrátily čekací doby na 2 až 4 dny. Pacientům mají být testy provedeny 5. až 7. den od kontaktu s infekční osobou, maximálně do 10. dne podle mimořádného opaření ministerstva zdravotnictví.

Jak moc se protiepidemická opatření promítnou do očekávaného trendu mírného snižování aktivních pacientů v populaci kraje, zatím dle slov předsedkyně představenstva Jihočeských nemocnic Zuzany Roithové nelze modelovat. „S jistotou víme jen, že ještě bude minimálně dva týdny počet hospitalizací stoupat, i když snad nikoli už tak strmě,“ sdělila.

Aktivují rezervy

Namísto aktuálních 13 tisíc má dle jejích slov v populaci kraje být od 20 do 24 tisíc covid aktivních pacientů. „Pokud se struktura tíže pacientů nebude příliš odchylovat od současnosti, pak budeme muset aktivovat další rezervy lůžek s umělou plicní ventilací a případně připravené reprofilizace lůžek pro intenzivní péči,“ zmínila Zuzana Roithová.

V případě, že by v některé z menších nemocnic docházelo k vyčerpávání kapacit pro urgentní léčbu covid i necovid pacientů, budou další pacienty z takového okresu přijímat ostatní nejbližší nemocnice. „Na rozdíl od některých krajů v republice, v Jihočeském kraji funguje spolupráce všech nemocnic v rámci holdingu, a to je dobrá zpráva pro pacienty,“ zdůraznila.

Kapacity nemocnic v jižních Čechách.Zdroj: Deník

Pro zvětšní klikněte na obrázek.

Přes 500 pozitivních zdravotníků

V současnosti nemocnice nejvíce trápí přes 500 pozitivních zaměstnanců na covid-19. „Částečně nám pomáhají situaci zvládat studentky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, středních zdravotnických škol a medici a další dobrovolníci,“ upřesnila Roithová.

Ve strakonické nemocnici podle ředitele Martina Fialy nejdříve C-pozitivními pacienty plně obsadili oddělení plicní, poté jednu stanici chirurgie, celou neurologii, polovinu následné péče včetně lůžek sociálních a připravena je celá gynekologie. „Mimo to pacienti leží též na interní JIP a ARO. Tak to už je trochu první problém – není kapacita na běžné, necovidové potřebné pacienty, především pro jejich elektivní, neboli odkladnou péči. Jenže, co je vlastně v medicíně odkladné,“ polemizoval.

Koronavirus na Českobudějovicku: Projděte si důležité informace, omezení a rady

Lůžek je dost

Další starostí je podle jeho soudu odsun tzv. odléčených nemocných. „Bezpříznakoví, avšak ještě C+ pacienti se někdy obtížně umisťují zpět do rodiny a ještě hůře do zařízení sociálního,“ uvedl Martin Fiala. Třetí problémem je personál. „V pondělí jsme měli 60 spolupracovníků v izolaci či karanténě, ti ostatní to zatím zvládají. Vlastních lůžek je de facto dostatek, minulý týden jsme pořídili 20 nových, plně elektrifikovaných,“ přiblížil ředitel strakonické nemocnice.

Po vyčerpání nemocničních kapacit, zůstane převoz do vyčleněného zařízení jedinou možností. „Jihočeský kraj v souladu se svým pandemickým plánem tyto kapacity připravuje. Přál bych si, aby nemusely být využívány, naši zdravotníci budou dělat vše pro to, aby pacienti, kteří potřebují nemocnici, v ní též mohli pobývat,“ zdůraznil.

Rozšiřují péči a pomáhají si

Písecká nemocnice nadále rozšiřuje Covid péči. Otevírá už čtvrtou stanici pro pacienty s koronavirem vyžadující hospitalizaci. „I přes postupné rozšiřování Covid péče se nám daří udržet samostatnou stanici ortopedie. Zvládáme i ostatní péči a také provozní činnosti od praní prádla přes vaření až po zajištění dalších obslužných činností,“ specifikoval náměstek pro zdravotní péči Pavel Malina.

V souvislosti s vyšším počtem odběrů navýšilo kapacitu také oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Písek, které nyní provádí 400 testů denně. „Nemocnice funguje na bázi spolupráce napříč odděleními, takže lékaři z různých oddělení nyní pracují na Covid stanicích a laboratoře si vzájemně vypomáhají s navýšením testovací kapacity na PCR testy. Pomáháme si také mezi nemocnicemi. Zapůjčili jsme dvacet kyslíkových ventilů s průtokoměry do Nemocnice Strakonice a vypomáháme několika lékaři v Nemocnici Prachatice,“ sdělil ředitel Nemocnice Písek Jiří Holan.

Boj s koronavirem nekončí

Nemocnice Prachatice vyčlenila již tři stanice (celkem 75 lůžek) pro pacienty s nemocí covid-19. Jak uvedl ředitel Michal Čarvaš, kapacita je zaplněna asi z 80 procent. „Současně nám chybí kolem padesáti zaměstnanců s touto nemocí. Byli jsme nuceni omezit nejen operativu, ale i lůžkovou péči na gynekologii, porodnici, dětském, novorozeneckém oddělení a na oddělení následné péče. Věříme, že koncem listopadu se tato péče vrátí do původní podoby,“ odhadl Čarvaš.

Největší problém vidí také v zajištění personálu. „Výpadky pokrýváme i díky pomoci studentů lékařských fakult a studentek Zdravotně sociální fakulty Jihočeské Univerzity a jihočeských středních zdravotnických škol,“ dodal s tím, že všem, a především zaměstnancům prachatické nemocnice děkuje za obětavost a výdrž, se kterou musí zvládnout i následující týdny.

„Boj s Covid zdaleka nekončí, počty hospitalizovaných v kraji stále rostou a situace se bude ještě zhoršovat. Bohužel přibývají pacienti s horším průběhem i úmrtí,“ konstatoval Michal Čarvaš a dodal přání: „Prosím všechny občany, aby omezili své sociální kontakty na minimum a nevystavovali sebe ani druhé zbytečnému riziku nakažení.“

Na dotaz, zda si umí představit přepravu pacientů s koronavirem odpověděl: „Budou-li zřízena lůžka následné či navazující péče pro covid pacienty s lehčím průběhem, určitě si své pacienty najdou, ale bude k nim třeba i personál a dobrovolníci,“ upozornil na zásadní fakt.

Čas užívat si čtení. Ilustrační foto.
Ostatní tipy: Čtení do karantény online

Potencionální nebezpečí

Podle ředitele jindřichohradecké nemocnice Miroslava Janovského v současné době patří Jindřichohradecko mezi regiony s nejvyšším výskytem covid-19 v České republice vůbec. „Situace se mění každým dnem, jako potenciální ohrožení vidíme regionální vyčerpání kapacit lůžek intenzivní péče, ať neventilovaných, tak i vybavených přístroji pro umělou plicní ventilaci,“ naznačil potencionální hrobu.

Technicky je nemocnice připravena dobře, hlavním problémem je jako všude jinde v kraji úbytek zdravotnického personálu v důsledku onemocnění Covid-19. „To je i limitujícím činitelem kapacity intenzivní péče. Lůžka vybavená kyslíkem pro nemocné ve středně těžkém stavu jsou u nás k dispozici zatím v dostatečném počtu, nicméně samozřejmě bude vše záviset na vývoji pandemie,“ řekl Miroslav Janovský.

Zařízení, která mají sloužit k doléčení se budou snažit využít. „Z medicínského hlediska transport stabilních pacientů problémem nebude,“ uzavřel ředitel Nemocnice Jindřichův Hradec.

Naplněnost nemocnic v Jihočeském kraji

Nemocnice České Budějovice disponuje nejvyšší volnou standardní lůžkovou kapacitou v republice, a to 42 %. Žádné volné lůžko pro covid+ pacienta už nemá Nemocnice Český Krumlov.