„Výběrové řízení bude dvoukolové. O postupu kandidátů do druhého kola rozhodne výběrová komise na základě hodnocení písemně vypracovaných koncepcí a dokumentů. V druhém kole bude ústní pohovor. Vítězného uchazeče nebo uchazečku poté do funkce jmenuje rada města na dobu určitou do 31. prosince 2029,“ říká náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková. Termín pro podání přihlášky je nejpozději do 14. dubna do 13 h na adresu Město České Budějovice, odbor správy veřejných statků, k rukám Zdeňky Formánkové, nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice.

Nový ředitel nahradí Lukáše Průdka, který vedl Jihočeské divadlo devět let. V listopadu vyhrál výběrové řízení na ředitele Dejvického divadla, kam nastoupí 1. ledna příštího roku. Do Budějovic přišel v lednu 2014 právě z tohoto oblíbeného divadla.