„Skupinu, kterou tvoří sociální pracovníci neziskových organizací a oddělení sociálně právní ochrany dětí obcí Jihočeského kraje, si klade za cíl podpořit stávající pěstouny a zároveň oslovit potenciální zájemce o pěstounskou péči, zpřístupnit jim informace o dětech, které potřebují rodinu,“ vysvětluje Helena Kavanová, sociální pracovnice náhradní rodinné péče.

V sobotu se členové pracovní skupiny účastnili v českobudějovické Krajinské ulici akce Město lidem, lidé městu, kde připravili malý koutek s informacemi o pěstounství. „Děti si zde mohly vyzkoušet balanční plošiny, namalovat střešní tašku nebo cihličku na domek,“ pokračuje Helena Kavanová. Odměnou jim byly omalovánky od Nadace JaT, která akci podpořila tiskovým materiálem a balonky s nápisem Hledáme rodiče.

„Dospělí měli možnost popovídat si s odborníky, co všechno je potřeba, aby se člověk mohl stát pěstounem, ale také o tom, jaké potřeby mohou děti mít a jaké radosti a starosti s sebou pěstounství přináší,“ dodala Helena Kavanová s tím, že i přes nepřízeň počasí byl o téma velký zájem.

Akce se účastnili zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, MPSV, neziskových organizací Prevent, Jihočeská rozvojová, Dobrá rodina nebo poradny Theia. V Jihočeském kraji bylo loni pět stovek pěstounských rodin, v nichž žilo na 1100 dětí, další tři stovky dětí na své vysněné rodiče stále čekají v ústavech.