Každé z těchto období neslo úplně jiné podmínky svobody, ekonomiky a politiky. Přesto se dosud nikdo nezabýval tím, jak vypadaly během těchto změn naše rodiny. Jsou to přece jen ony, co představují jakoukoliv kontinuitu protínající všechna tato období. Takovýto řetěz nám nabízí něco naprosto výjimečného, díky němu můžeme prozkoumat současnost i minulost z vnitřního mezigeneračního pohledu členů rodin. Hledáme rodiny, kde jsou kromě zástupců polistopadové generace také pamětníci první republiky a komunismu. Pozveme je na besedy se známým neurologem MUDr. Martinem Janem Stránským.
V případě zájmu kontaktujte redakci na mailu redakce.ceskobudejovicky@denik.cz.