Ostatky  stovek těl, uložených k věčnému spánku v hrobkách pod podlahou katedrály svatého Mikuláše, vydávají tajemství a znovu dostávají poztrácená jména. I po staletích se totiž k předkům hlásí lidé, kteří se vydali proti proudu času a sestavují rodokmen.

Díky článkům v Deníku  se vedoucí výzkumu archeoložce Jihočeského muzea Zuzaně Thomové ozvala Anna Sklenářová (65) z Moravského Krumlova, která je příbuzná lidí pohřbených v katedrále.
„Díky pátrání v archivech jsem se dozvěděla, že mám poštovní předky,“ usmívá se Anna Sklenářová, jejíž předkem byl měšťan a poštmistr Josef Stein. „Jsem ekonom, ale moje první zaměstnání téměř před padesáti lety bylo poštmistrování na malé poště na Znojemsku. Povolání mě hodně bavilo,“ dodává. Vůbec prý netušila, že jí v žilách koluje pošťácká krev.  

Stopy do Ameriky
„Genealogii se věnuji od roku 1985 po smrti své matky, kdy jsem objevila staré doklady a fotografie. Maminčiny předky jsem jako malé dítě zažila, ale o rodině otce jsem nevěděla téměř nic. Tatínek mi občas něco vyprávěl, ale s důrazným napomenutím, že to nemám nikomu vykládat, obzvlášť ve škole v dějepise. Chtěla jsem zvědět, kdo byli jeho předci,  kde žili,  jestli byli slušní lidé a čím se živili.“

Po roce 1989 bylo hledání v archivech a matrikách jednoduší než dřív a i na internetu se dalo  najít množství informací, dosud utajených.   Pátrání jí přinášelo úspěchy. „Našla jsem spoustu materiálů i příbuzné ve světě, o kterých jsem téměř nic nevěděla. Začala vznikat kronika pro mé potomky a příbuzné. Kdo jednou zkusil pátrání po svých kořenech, tak ví, že poznání vás žene nacházet nové a nové údaje.“ Anna Sklenářová ví, že tahle práce nekončí. Přiznává, že ji nutí   poznávat historii  rodiny a seznamovat se s událostmi, které se staly v době, kdy její předkové žili.

„Teď už chápu, kde se vzaly  v naší rodině různé nemoci a vlohy k některým činnostem. Zjistila jsem, jak se předci střídavě potýkali s nabytým majetkem a zase s chudobou, sledovala jsem jejich úspěchy i pády. Je to prostě detektivka, kterou si píšete. Těší mně, že jsem díky genealogii získala spoustu přátel a našla další příbuzné. Potomci Steinů žijí v Sokolově, v Praze, na Slovensku, v Rakousku a zajímavý rod je i v USA. Jsme v písemném i osobním kontaktu. Jsme ovšem už všichni z ženské linie. Příjmení Stein nese už jen generace v Německu, po které teď pátrám,“ prozrazuje Anna Sklenářová.  

Čtením kronik se dostala až do 17. století.  „Trvalo mi dvacet let, než jsem našla stopu po předcích mé babičky v Budějovicích. Rodné listy jsem měla od rodičů a dalších příbuzných, ale jakákoliv stopa končila kolem roku 1800 na poště v Klatovech. Z Berní Ruly jsem zjistila, že jen ve dvou městech se vyskytovalo příjmení Stein – v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích.“
Musela projít obě matriky, aby našla stopu. Pomohl jí až internet a náhoda. V Klatovech na rodných listech bylo uvedeno, že kmotrem dětí rodiny Steinů byl exprobošt Arnošt Stein z Borovan. Ty jsou   blízko Budějovic a tak se pustila do matrik Č. Budějovic.

„Tam jsem sice objevila rodinu Steinů na č.p. 162, ale návaznost na mého předka chyběla. Potom jsem hledala  v lexikonech pošt. Zjistila jsem, že  předek používal jméno Kryštof Stein, ale byl pokřtěn jako Mathias Christopher. Tak jsem se mohla vrátit do Českých Budějovic a propojit celou historii.“   

Od pracovníků muzea dostala materiál o historii pošty v Budějovicích a našla v matrice všechny zápisy, které se zabývaly rodem předků.
„Když jsem ze zápisů zjistila, že byli pohřbeni v kryptě, začala jsem hledat, kde  krypty jsou. Dozvěděla jsem se,  že se jedná o kostel svatého Mikuláše. Před třemi roky jsem se  do kostela vypravila. abych u oltáře zapálila za své předky svíčku. Prohlédla a vyfotila jsem si také  dům čp. 162, dnešní dům u Čermáků.“

Svíčka za mrtvé
Při opisování matrik Anna Sklenářová zjistila, že krypt by mělo být víc. Proto začala   vypisovat všechny pohřbené v kryptách, aniž by tušila, že za pár let dojde k archeologickému výzkumu a zápisy se budu hodit.

„Při letošní návštěvě Budějovic jsem našla katedrálu zavřenou. Po návratu z dovolené manžel objevil článek v novinách že se provádí archeologický výzkum krypt pod podlahou katedrály. Tak jsem kontaktovala Zuzanu Thomovou a zaslala jí materiál, který jsem k mým předkům za léta nasbírala,“ dodává Anna Sklenářová.

Rekonstrukce katedrály si vyžádá  27 milionů korun a podílí se na ní Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu. Otvírat se bude příští rok na jaře a Anna Sklenářová se už těší, jak opět zapálí svíčku u místa, kde leží její zesnulí příbuzní. 

V kryptě je pohřben poštmistr i jeho tři ženy 

Rodina Steinů žila v Českých Budějovicích již před rokem 1652, kdy se objevuje  22. října 1652 sňatek Jeremiase Steina, syna měšťana, a Marianny Hanse Hajecka. Steinové byli měšťané a  k poště přišli druhým sňatkem Josefa Steina narozeného v roce 1700. Ten se oženil s vdovou po poštmistrovi Leopoldovi Maxmiliánovi Slaměnském.

Stein i Slaměnský byli prvními sňatky zešvagření a oba ovdověli. V roce 1731 pošta vyhořela a Slaměnský se již z té rány nevzpamatoval. Poštovní úřad se přestěhoval do domu čp. 162, který byl majetkem Josefa Steina. Jeho druhá žena žila sama a po smrti první Steinovi manželky se 7. října 1737 vdává za Josefa Steina, měšťana a poštmistra. Za svědka jim byla urozená paní Joanna, Jiřího Daudlebskýho ze Sternecku…. vicekancléře. (při povýšení do šlechtického stavu došlo ke změně příjmení na Daublebský)  Stein byl majetný měšťan a s tím souvisela i finanční podpora církvi.

V kryptách pod katedrálou jsou podle zápisu do matrik pochovány děti z prvního manželství Josefa Steina. Do  krypty Jana Nepomuckého byl 13. 9. 1727 pochován synáček Jacobus Ignatius. Jeho otec byl tehdy ještě městský obchodník. Do krypty byl pohřben 12. ll. 1733 syn Adalbertus a 26. 4. 1735  pohřbena i první manželka Josefa Steina, měšťana a pošťáka Marie Magdalena. Byla dcerou Mardschlegera Balthasara. Rod se vyskytoval v Č. Budějovicích již v 17. století. Z prvního manželství je i Mathias Stein narozený 8. února 1730.  
V kryptě Jana Nepomuckého je pohřbena i druhá žena Josefa Steina Margaretha Steinová.  Ta zemřela 7. října 1747 ve věku 45 roků a byla pohřbena o dva dny později. Dne 30. listopadu 1748 byla pohřbena do krypty osmiletá Elisabetha, dcerka Josefa Steina a jeho druhé ženy.  Josef Stein se pak žení potřetí. Ale sňatek není v matrikách Českých Budějovic. Je ve  věku 72 let pohřbena 8. 4. 1777 v kryptě sv. Auretiana (Aureciána). Je uvedena jako vdova po vysoce urozeném panu Josefovi Steinovi, měšťanu a správci pošty v Budějovicích.

Josef Stein umírá už 12. února 1769 a je o dva dni později pochován v kryptě sv. Auretiana. Po smrti otce převzal poštu  Mathias Stein. Manžel jeho nevlastní sestry Mac Mahon, lékař v Českých Budějovicích, původem z Irska, podněcoval ostatní sourozence, aby Mathiasovi nebylo přiznáno dědičné právo na poštu. Soud rozhodl po čtyřech letech v jeho prospěch.

Mathias s rodinou odešel do Prahy, kde pokračoval v poštovních službách a po něm i jeho syn Mathias Kryštof Stein. Mathias se oženil v Českých Budějovicích, jeho ženou byla Terezie Schliselmajerová také z Českých Budějovic…