V březnu zamíří občané ve Hlincové Hoře znovu k volebním urnám. V srpnu minulého roku totiž rezignovala trojice zastupitelů z kandidátky Hlincovka spolu a protože se zároveň vzdali mandátu i všichni náhradníci za tento subjekt, budou se muset konat mimořádné volby. Počet členů sedmičlenného zastupitelstva totiž poklesl pod zákonnou hranici pěti členů. V zastupitelstvu existovaly spory například kvůli investičním akcím.

Správní odbor českobudějovického magistrátu, který vykonává pro obec částečně úkony státní správy, už zaregistroval kandidátní listiny. „O hlasy voličů se budou ucházet občané Hlincové Hory na třech kandidátních listinách – Sdružení nezávislých kandidátů Hlincová Hora, Hlincovka spolu a Kodetka spolu,“ říká primátor Jiří Svoboda.

Volby do vedení obce budou 14. března 2020. Podle ustanovení § 23 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí má registrační úřad ve lhůtě do 48 dnů přede dnem konání voleb do zastupitelstva obce rozhodnout o registraci kandidátní listiny, pokud splňuje náležitosti, což se stalo. „Rozhodnutí bude vyvěšeno na úřední desce do 10. února 2020,“ dodává vedoucí správního odboru magistrátu Jan Kostík.

Vítězem minulých voleb se stalo Sdružení nezávislých kandidátů pro Hlincovou Horu, které opět kandiduje. V zastupitelstvu získalo čtyři mandáty a následně i post starosty, kterým je aktuálně Karel Fousek. Zastupitelstvo má ale nyní omezené pravomoci.

V říjnu 2018 se o hlasy voličů v Hlincové Hoře ucházely dva politické subjekty. Sdružení nezávislých kandidátů pro Hlincovou Horu a Hlincovka spolu. SNK pro Hlincovou Horu získalo 53,41% hlasů a byli za něj zvoleni Karel Fousek, Karel Strolený, Aleš Fejfar a Václav Hanus. Hlincovka spolu dostala 46,58% hlasů a zastupiteli se stali Josef Petrášek, Jan Havelka a Ilona Bláhová. Vloni v létě ale rezignovali, takže se musí konat mimořádné volby.

Na Českobudějovicku se v minulém volebním období konalo mimořádné hlasování kvůli rezignaci části zastupitelů například v obci Hradce. Tam také nebylo zastupitelstvo usnášeníschopné a musely pak následovat mimořádné volby.