Ve sportovním areálu se sešli k zápolení golfisté a o kousek dál bylo slavnostně pokřtěno nové zázemí pro odpočinkový komplex pro rodiče s dětmi, které zároveň bude sloužit baseballovému klubu. Ve Staré Oboře v hájovně Lesů České republiky zase čerpali pod patronátem Českého červeného kříže nové síly senioři při kondičních cvičeních a dalších akcích. (win)