Koná se zde již devátý ročník výstavy Hobby podzim, která je po Zemi živitelce a jarním Hobby třetí nejnavštěvovanější akcí výstaviště.


„Protože je doba sázení, bude tu hodně rostlinného materiálu. Za důležité považuji i poradenství o úsporách energie ve stavebnictví, které je teď velmi aktuální,“ vybrala nejzajímavější body výstavy ředitelka českobudějovického výstaviště Marcela Payerová.


Návštěvníkům se představí více než tři sta vystavovatelů a zároveň na ně čeká pestrý kulturní program a odborné poradny. Na výstavě tak najdou informace o zahrádkaření, chovatelství, ale i z oblasti obnovitelných zdrojů a úspor energie. Vedle kulinářských pořadů a křtu nového kalendáře Receptáře se uskuteční např. i autogramiáda motocyklových závodníků Jakuba a Matěje Smržových.